<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ArborLine ribbelementer

Ribbor som enkelt installerbara moduler – utan att äventyra utseendet

ArborLine - variation och snygg slutresultat

Trä är ett material som är starkt på återkommande. Naturenliga färger och material är många designers och byggares önskemål. Med träribbor vill man ge byggnader betoningar, välvda former och hela väggar. ArborLine -produkterna har alternativ för såväl inomhus och utomhus användning.

 

Välj lätta ribbelementer och brädpaneler

Färdiga modullösningar

För att underlätta designarbetet och utförande utvecklade vi färdiga ribbelementer. Dessa produkters färdighetsgrad är högre än de normala ribbprodukternas, men ger ändå utrymme för unika lösningar - till exempel kan ribbornas mellanrum väljas fritt.

  • Färdigt testade konstruktioner och brandklasser

  • Förenklar designarbetet

  • Enkel och snabb att montera

  • Lämpar sig för akustiskt krävande projekter

  • Nästan obegränsade möjligheter till visuell variation

Tre olika produkter - Massive, A2 och Plank

ArborLine Massive – ribbelement av äkta massivträ för fasader och invändiga beklädnader

Implementera också ribborna utomhus som en detalj av fasaden eller som en större yta. Massive, är som namnet antyder, massivträ som kan behandlas för att klara utmanande väderförhållanden. ArborLine Massive-ribbelement fungerar också bra inomhus. Använd som stora ytor eller pikanta detaljer för både väggar och undertak. Ribbornas trädsort och bets kan väljas från ett brett urval och ribbornas bredd kan ändras enligt din egen plan. Lämplig även för böjda ytor.

ArborLine A2 - ribbelementer med hög brandklass och akustik - inomhus

Träribbmoduler med träfaneryta som är lämpliga för invändig beklädnad på platser där det krävs hög brandklass. Vid användning i ribbtak når man upp till A-klass i akustisk nivå. Modulernas bakgrundstyg ger ett snyggt slutresultat. I A2-produkterna kan man även använda äkta naturfaner - även färgade - samt teknisk faner.

Plank-brädpaneler - bredare visuellt uttryck än med ribbor

Plank-brädpanelernas vårdade uttryck uppnås genom praktiska dolda fästningslister. Ytans uttryck skapas antingen med träfaner eller folie. För stommen väljs antingen fibergips eller brandfördröjande MDF.

Alla ArborLine modulerna har många alternativ

I alla modulerna kan storleken och ribbdelningen ändras flexibelt. Genom att kombinera ribbmoduler med beklädnadsskivor får man intressant variation i strukturen för olika platser - även för välvda ytor. Även OneTone -färghanteringssystemet finns tillgängligt för alla moduler.

Fråga mer från Puucomp Arkitektservice Hos oss får du stöd för den tekniska delen samt goda instruktioner för monteringen.

ArborLine - guide för planerare

Planerar du på att skaffa ribbelement?

 

Ladda ner ArborLine-guiden för designers och bekanta dig med tillämpningarna av ArborLine ribbelement och de möjligheter de erbjuder.

 

Visste du att ribbelement inte behöver vara kvadrater eller rektanglar? Och att deras färgsättning också är fritt valbar.

Ladda ner guiden