<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luonnollisilla puupinnoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin

By Puucomp

Ei ole yhdentekevää, millaisten seinien ja lattioiden ympäröimänä päivänsä viettää. Työnteko monessa ammatissa keskittyy nykyään sisätiloihin ja keskimääräinen ulkona vietetty aika on kokonaisuutena vähentynyt. Metsässä liikkumisen terveyshyödyistä on tiedetty jo pitkään, mutta viimeisten vuosien aikana tehdyissä tutkimuksissa myös sisätiloissa käytettyjen puumateriaalien on huomattu edistävän ihmisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.  Tutkimuksissa on tutkittu myös puusisustuksen tuomia hyötyjä sosiaalisissa tilanteissa.

 

Hyvinvointia arkeen puusisustuksella

Sisustusmateriaalien valinnalla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia. Puumateriaalien tuominen rakennettuun ympäristöön rauhoittaa mieltä ja kehoa, lisää positiivista energiaa ja vähentää stressin sekä väsymyksen tunteita. Puu rauhoittaa ihmisen elimistöä monin tavoin. Puupintojen käyttö sisätiloissa voi alentaa verenpainetta ja pulssia sekä vähentää stressihormonien määrää. 

 

Puusisustusta kuvataan usein kodikkaaksi, rauhoittavaksi ja lämmittäväksi. Materiaalista syntyy mielikuvia, jotka liitetään luontoon. Parhaimmillaan puun käytöllä sisätiloissa voidaan vaikuttaa läsnäolijoiden mielialaan ja stressitasoon. Koskettaessa puupinta tuntuu lämpimältä verrattuna keinotekoisiin materiaaleihin - se tuntuu turvalliselta ja luonnolliselta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi viherkasveilla ei ole todettu olevan yhtä merkittävää vaikutusta stressitasoon kuin puisilla kalusteilla ja sisäverhouksilla.

 

Puupintainen portaikko.Parhaimmillaan puun käytöllä sisätiloissa voidaan vaikuttaa läsnäolijoiden
mielialaan ja stressitasoon.


Puuelementit kouluympäristössä tukevat lasten ja nuorten oppimista

Oppimis- ja kehitysympäristöt ovat merkittävässä roolissa lasten kehityksen, oppimisen, hyvinvoinnin, jaksamisen, itsensä ilmaisun ja sosiaalisten suhteiden tukemisessa. Koulurakennusten tulisi edistää oppimista, ja siihen voidaan vaikuttaa mm. tilan sisustusratkaisuilla. Puisilla elementeillä voidaan tuoda luokkatiloihin ja muihin koulurakennusten osiin monia psykologisia hyötyjä. Erään tutkimuksen mukaan(1) luokkahuoneessa, jonka sisustuksessa oli käytetty runsaasti puuta, koululaisten aamuinen stressipiikki laantui pian kouluun saapumisen jälkeen eikä palannut enää päivän aikana uudelleen. Vertailtavassa luokkahuoneessa, jossa puisia elementtejä ei ollut lainkaan, koululaisten lievä stressitaso jatkui elimistössä koko koulupäivän. Myös väsymys ja aikaansaamattomuuden tunne olivat vähäisempiä puisessa luokassa vertailtavaan luokkaan nähden.


Lue lisää Jätkäsaaren koulusta, jossa akustiikkalevyillä tuotiin sisätiloihin loistavia teknisiä ominaisuuksia sekä viihtyisä, raikas ja aikaa kestävä puinen ilme. Kouluun toteutettiin myös poikkeuksellinen ryhmätyötila.

 

Puinen sisäverhous koulun yleisissä tiloissa parantaa oppilaiden hyvinvointia.Jätkäsaaren koulun ilme on yhtenäinen ja rauhallinen.
Väreinä yhdistyvät vaalean harmaa sekä lämmin puunsävy. 


Puusisustuksella saadaan aikaan huomattavia terveyshyötyjä toimistoihin ja muihin yleisiin tiloihin

Puusisustuksella on huomattu olevan positiivisia vaikutuksia ihmisten sosiaalisuuteen ja ympäristön havainnointiin. Toimitiloissa, joissa käytetään puutuotteita, vierailijoiden ensivaikutelma työntekijöistä on myönteisempi. Puisessa toimistossa työntekijät koetaan asiantuntevimmiksi, menestyvimmiksi, rehellisemmiksi, vastuullisemmiksi ja luovemmiksi kuin tavanomaisessa toimistossa.(2)

 

Puumateriaalien käytön on huomattu lisäävän myös sosiaalisuutta. Eräässä tutkimuksessa(3) tehtiin kiinnostava havainto vanhusten hoitokodissa, jossa otettiin käyttöön erilaisia puutuotteita. Säännöllisellä puutuotteiden käytöllä vanhusten sosiaalinen kanssakäyminen, emotionaaliset suhteet ja itsensä ilmaisu lisääntyivät merkittävästi. Heistä tuli puheliaampia ja he sitoutuivat toisiinsa paremmin. 

 

Lisää tutkimustietoa puumateriaalien terveysvaikutuksista löytyy laajasti mm. puuinfo.fi -sivustolta.

 

Rakennusvirasto VästeråsVästeråsin kaupungin rakennusvirasto.

 

Monipuoliset puuelementit lisäävät viihtyvyyttä sekä tilan toimivuutta

Puumateriaalien huokoinen pinta luo viihtyisän akustisen ympäristön  ja vähentää kaikuja. Myös erilaisten materiaalien päälle asennettavat puulevyt ja paneelit vähentävät haitallisten äänten heijastumista pinnoilta. Puumateriaalit ovat turvallisia, luonnonmukaisia ja myrkyttömiä vaihtoehtoja sisustamiseen. Puuta voi käyttää monipuolisesti lattiasta kattoon ja seinistä huonekaluihin. Sillä voi luoda vaivattomasti yksilöllisiä ratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin. 

 

Vaikuttaa myös siltä, ettei puun positiivisia vaikutuksia voida korvata puujäljitelmillä. Puujäljitelmällä tarkoitetaan esimerkiksi muovisia puulta näyttäviä elementtejä. Fysiologisin mittauksin osoitettu unen laatu - samoin kuin stressitilanteiden jälkeinen elpyminen - oli tutkimuksen mukaan parempi huoneessa, jossa oli käytetty monipuolisesti puuisia pintoja ja sisustusmateriaaleja kuin verrattavassa huoneessa, jossa materiaalit olivat puujäljitelmää.

 

Me Puucompilla haluamme auttaa niin arkkitehtejä kuin rakennusurakoitsijoitakin suunnittelemaan ja toteuttamaan pintaratkaisuja, joilla luodaan pitkäaikaisia ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin. Parhaimmillaan pintaratkaisut toimivat ihmisen hyvinvoinnin tukena. Olemme erikoistuneet vaativien pintaratkaisujen tekniseen suunnitteluun ja asennustukeen.

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun kohteeseesi sopivat pintaratkaisut yhdessä.

 

  • (1) Gesundheitliche Auswirkungen einer Massivholzausstattung in der Hauptschule Haus im Ennstal. Human Research Institute, Institute of Health Technology.
  • (2) Wood in the interior office environment: Effects on interpersonal perception. B. Ridoutt, R. Ball, and S. Killerby. 2002.  Forest Products Journal, vol. 52, pp. 23–30.
  • (3) Behavior Changes in Older Persons Caused by Using Wood Products in Assisted Living. Anme T. et al. Public Health Research 2012, 2(4): 106-109.

 

Tutustu Puucomp Premium -sisäverhouslevyjen ominaisuuksiin tarkemmin kattavan Teknisen oppaan avulla. Lataa opas itsellesi alta:

Lataa tekninen opas