<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tietosuoja

Tutustu tietosuojaamme

Yksityisyyden suoja

Oy Puucomp Ab on henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettuna rekisterinpitäjänä sitoutunut suojaamaan ja käyttämään verkkopalvelunsa käyttäjien henkilötietoja henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) ja GDPR: (2016) mukaisesti. Käyttäjät hyväksyvät tämän tietosuojalausekkeen lähettämällä tietonsa verkkosivuillamme olevan sähköisen lomakkeen kautta.


Saamme käyttäjistä kerättävät henkilötiedot palvelun käyttäjiltä itseltään verkkosivustollamme olevan yhteydenottopyyntö- / rekisteröitymislomakkeen täyttämisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden ja myyntitapahtumien aikana. Käyttäjistä voidaan kerätä ja tallettaa henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot sekä lähetetyn viestin sisältö. Saamamme tiedot talletetaan asiakas- ja markkinointirekisteriimme, jossa olevia tietoja käytetään tapauskohtaisesti asiakassuhteen perustamiseen ja hoitoon, yhteydenottojen mahdollistamiseen, palveluiden tuottamista, toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten sekä omaa suoramarkkinointiamme varten. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän antamaa suostumusta muihin tarkoituksiin kuin tietojen säilyttämistä ja / tai käyttäjän tilaamien palveluiden toteuttamista varten on tarpeen.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite jne.) verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja evästeiden ("cookies") avulla sekä tilastoida ja analysoida näin saatuja tietoja verkkosivujemme ja palveluidemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.
Henkilötietojen keräämisen, tallettamisen ja säilytyksen tekninen toteutus on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

Henkilötietolain mukaiset tietojen tarkastuspyynnöt ja suoramarkkinointia koskevat kieltopyynnöt samoin kuin muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedustelut voi osoittaa Oy Puucomp Ab:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle:

Kari Hallman
Asemakatu 12
64100 Kristiinankaupunki
+358 400 372 145
kari.hallman@puucomp.fi

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta toimintamme tai lainsäädännön muutoksen niin vaatiessa ilmoittamalla siitä verkkosivuillamme. Tämä tietosuojalauseke on voimassa toistaiseksi 24.5.2018 lukien.