<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dataskydd

 Integritets policy

I egenskap av personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (523/1999) förbinder sig Oy Puucomp Ab att skydda och använda personuppgifterna om användarna av företagets webbtjänst i enlighet med personuppgiftslagen, lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, 2016). Användarna godkänner denna dataskyddsbeskrivning genom att skicka sina uppgifter med hjälp av det elektroniska formulär som finns på vår webbplats.


Vi får tillgång till de insamlade personuppgifterna av tjänstens användare själva i samband med att de fyller i det kontakt-/registreringsformulär som finns på vår webbplats eller senare i kundrelationen och vid försäljningstillfällen. Om användarna kan vi samla in och lagra uppgifter som är nödvändiga ur personuppgiftsbehandlingens synvinkel, såsom för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter samt innehållet i det meddelande som har skickats. De uppgifter vi får lagras i vårt kund- och marknadsföringsregister, och uppgifterna som finns där används individuellt för att inleda och upprätthålla kundrelationen, göra det möjligt att kontakta kunden, leverera och genomföra tjänster, utveckla affärsverksamheten samt för vår egen direktmarknadsföring. Registrets uppgifter lämnas inte ut till externa parter utan att användaren samtycker till att uppgifterna används för andra ändamål än vad som är nödvändigt för lagringen av uppgifterna och/eller genomförandet av de tjänster som användaren har beställt.

ANVÄNDNING AV COOKIES

Vi kan samla in uppgifter om användarens enhet (till exempel webbläsare, skärmupplösning, operativsystem och IP-adress), användningen av vår webbplats och våra webbtjänster (på vilket sätt och när tjänsterna används) och antalet gånger dessa används med hjälp av kakor (cookies) samt föra statistik över och analysera de uppgifter som vi har samlat in på ovanstående sätt för att förbättra användbarheten hos och innehållet i vår webbplats och våra tjänster. En kaka är en liten textfil som användarens webbläsare sparar på dennes enhet, och det är inte möjligt att identifiera en enskild användare enbart med hjälp av kakorna. Användaren kan blockera användningen av kakor genom att ändra webbläsarens inställningar.
Det tekniska genomförandet av insamlingen, sparandet och lagringen av personuppgifterna har lämnats ut till tredje part. Med hjälp av avtalsmässiga överenskommelser säkerställer vi att de krav som ställs i personuppgiftslagstiftningen på behandlingen och lagringen av personuppgifter samt dataskydd uppfylls. Dataskyddsbeskrivningen för den part som sköter det tekniska genomförandet finns på adressen  http://www.hubspot.com/privacy-policy/.

Begäran om kontroll av uppgifter och invändningar mot direktmarknadsföring enligt personuppgiftslagen samt övriga frågor om behandlingen av personuppgifter kan riktas till den person på Oy Puucomp Ab som ansvarar för registerärenden:
Kari Hallman
Stationsgatan 12
64100 Kristinestad
+358 400 372 145
kari.hallman@puucomp.fi

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och det innebär att vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning när vår verksamhet eller en ändring i lagstiftningen så kräver genom att informera om det på vår webbplats. Denna dataskyddsbeskrivning gäller tills vidare från och med den 24 maj 2018.