<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Puucomp Entreprenörservice

För entreprenörer och montörer - vi stöder dig under hela projektet

Ditt projekt lyckas när du kan lita på kvaliteten på produkterna, dimensionernas noggrannhet, installationsinstruktionerna och att projektet är lika viktigt för din samarbetspartner som det är för dig. Puucomp är ett inhemskt företag som ägs av arbetarna.

Underlätta ditt jobb

Även på krävande platser kan monteringen göras lättare och enklare. Vi har teknisk expertis om byggnaders ytor och ser för vår del till att redan inom projektets planeringsskede hitta kostnadseffektiva tekniska lösningar. Som professionella inom byggbranschen ser vi även till att våra lösningar uppfyller standardkraven och kan i praktiken förverkligas. Vi ansvarar därtill för att ytorna levereras i felfritt skick och med dokumentation. Hantering av leveranserna gör tidtabellens press på entrepenören lite lättare.

 

Som hjälp åt montörerna 

En viktig del av vår service är att underlätta montörernas arbete genom måttbeställda produkter, god förpackning av produkter, smidig arbetsplatslogistik samt goda instruktioner och monteringshjälp. Leveranser som sker i takt med monteringen är ett konststycke som kräver såväl punktlighet som flexibilitet. Vi hjälper dig gärna.

Som byggentrepenör vet du att pålitlighet är en av de viktigaste egenskaperna hos leverantören av ytmaterial. Därför tar vi redan från början i beaktande de olika parterna i byggprojektet: byggherrarna, arkitekterna, byggföretagen och entrepenörerna och montörerna - utan att glömma slutanvändarnas behov. Vår service är genomgripande och högklassig, vilket gör den förmånlig för entrepenören. Spara tid och besvär. Vi betjänar på svenska, finska och engelska.

Stephan Söderlind

Stephan Söderlind

Oy Puucomp Ab
+46(0)70 346 80 18

stephan.soderlind@puucomp.fi

Kari Hallman

Kari Hallman

Oy Puucomp AB
+358 400 372 145

kari.hallman@puucomp.fi

ArborLine - muotoillut rimat - Tripla-2 Laiturihallin katon asennus - Urheilupuisto-pieni Puucomp akustiikkalevyt pinossa-detalji

Puucomp kvalitet

  • Vi väljer det tekniska förfarandet eller planerar ett nytt

  • Vi kan kostnadseffektivt leverera en skiva eller tusentals skivor

  • Vi letar fram material och de rätta färgerna - och levererar provbitar åt dig

  • Vi ser till att produkterna uppfyller myndighetskraven

  • Vi transporterar produkterna noggrant med våra avtalspartners. Andra transportsätt är också möjliga.

  • Vi sköter om certifikat och instruktioner

  • Vi tillverkar produkterna enligt mått och med hög kvalitet

  • Vi ansvarar för logistikens tidsplanering och instruerande av montörerna

Bekanta dig med Puucomp produktionsprocess >

 

Puucomp-kuvakaappaus-videosta-viilu-pien

Puucomp Premium – bekanta dig med skivans struktur

 

Puucomp Premium interiörbeklädnadsskivorna har en unik struktur som gör den särskilt hållbar, möjliggör bra fasning och dold fästning. Den ordentliga strukturen syns i det snygga utseendet.

 

Läs mera om Puucomp Premium skivans sturktur >