<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Produkter med hög brandklass och brandklassifiering

Inredningssivor, ribbelementer och terrassmaterial

Material som uppfyller kraven på brandsäkerhet 

I offentliga utrymmen betonas säkerheten, eftersom det kan samtidigt finnas många personer på plats. Därför är det naturligt att man i dessa utrymmen även har striktare krav på materialens brandsäkerhet. Arkitektservice har god kunskap om vilka utmaningarna i utrymmena är, och om olika materials säkerhet.


Beroende på kraven för brandsäkerhet kan man göra olika betoningar i materialvalen. Ett alternativ är att använda fibergipsskiva som bakgrund i de utrymmen med högsta brandklasserna. Den är dock tyngre än MDF-skivan, en annan fördel med MDF-skivan är att den är lättare att perforera. Därtill är MDF ett böjligt material. Ifall arkitekten har ritat runda linjer i byggnaden, måste även materialen vara på riktigt flexibla. Då kan man avvika från brandklassen på vissa ytor.

Allmänna klassificeringsgrunder för ytskivor 

Brandklasser

Testmetoder och klassificeringsgrunder som används vid brandklassificering redogörs i standard SFS-EN 13501-1 + A1.
Byggprodukter har fem europeiska brandtestmetoder, och på basis av resultaten delas produkterna in i sju huvudklasser: A1, A2, B, C, D, E ja F.

Tilläggsklasser 

Utöver huvudklasserna finns det även tilläggsklasser. Av dessa behandlar klasserna s1, s2 och s3 produktens rökproduktion. Tilläggsklasserna d0, d1 och d2 behandlar nedfall av brinnande droppar/delar.

 

Brandtestmetoderna i klassificeringen 

Resultaten från testmetoderna för de övre brandklasserna, EN ISO 1182 (icke brännbar) och EN ISO 1716 (värmeeffekt), är oberoende av produktens monterings- och infästningssätt.

 

Ytmaterial på golv

I testningar enligt standard EN 13823 (SBI) och EN ISO 9239-1 (strålningspaneltest för golvbeläggning) påverkas resultaten av provstyckets montering- och infästningssätt. Monterings- och infästningssättet som använts i testen avgör i vilka förhållanden klassificeringen är i kraft. 

- Källa för definiton VTT 

På Puucomp Arkitektservice känner vi ytmaterialen och vilka krav som ställs på dessa i offentliga byggnader.

Julkisten tilojen paloturvavaatimukset pysytyään täyttämään nykyaikaisilla materiaaleilla.

Inredningsskivor och ribbmoduler med träfaneryta som uppfyller brandklass A2 eller B


 • Det vanligaste brandklasskravet för ytmaterial i offentliga utrymmen är numera minst nivå B-s1, d0 eller till och med A2-s1, d0, vilka båda kan uppnås med moderna produkter.
 • Puucomp-inredningsskivor uppfyller även de mest krävande brandtekniska behoven. Alla Puucomps lösningar är som helhet testade av VTT, så den testade och dokumenterade brandklassificeringen omfattar även infästningen.
 • Den supersäkra, i praktiken obrännbara inredningsskivan med björkfaneryta har brandklass A2, och är utvecklad av Puucomp som High Tech -alternativ för krävande användning. För många platser är det lämpliga alternativet fortsättningsvis en inredningsskiva i brandklass B som påverkar brandens utveckling endast i liten mån. 
 • Beklädnadsskiva för invändig beklädnad med utmärkt brandmotstånd i brandklass A2-s1, d0 krävs bl.a. för utgångar och trappuppgångar. Hos Puucomp får du även den med träfaneryta.

De mest använda Puucomp lösningarna

Beroende på platsen finns det många alternativ att välj mellan, dessa är de vanligaste.

 • Brandklass B-s1, d0 - Puucomp-inredningsskiva med fibergipsstomme och faneryta
 • Brandklass  A2-s1, d0 - Puucomp-inredningsskiva med fibergipsstomme och faneryta
 • Brandklass D-s2, d0 - Puucomp-inredningsskiva med MDF-stomme och faneryta
Paloturvalliset viilupintaiset sisäverhouslevyt seinässä.

Inredningsskiva med träfaneryta som uppfyller krävande brandklass A2

Finlands första inredningsskiva med träfaner som uppfyller brandklass A2 är tillverkad av Puucomp. Beklädnadsskivan med utmärkt brandklass A2-s1, d0 är ämnad för beklädnad av bl.a. utgångar och trappuppgångar.

 

Puucomps träfaner har brandklass A2-s1, d0, vilket innebär

 • A2 = Mycket liten delaktighet i brandens utveckling.
 • s1 = Mycket liten rökproduktion.
 • d0 = Det förekommer inget nedfall av brinnande droppar eller delar.
B-paloluokan täyttäviä Puucomp-levyjä aulatilan sisäverhouksissa.

Ytbelagd inredningskiva uppfyller brandklass B

Den inredningsskiva som vanligen används uppfyller brandklass B och påverkar brandens utveckling endast i liten mån.

 

Puucomps ytbelagda inredningsskiva är i brandklass B-s1, d0, vilket innebär

 • B = Liten delaktighet i brandens utveckling.
 • s1 = Mycket liten rökutveckling. 
 • d0 = Det förekommer inget nedfall av brinnande droppar eller delar. 
Paloturvalliset ArborLine-rimoitukset ravintolan alakatossa.

ArborLine ribbmoduler

Ribbmodulerna är en bra lösning även gällande brandsäkerhet. Med A2-ribbmoduler uppnår man såsom namnet berättar upp till brandklass A2-s1, d0.

 

ArborLine brandklasser

 • Massive palosuojakäsiteltynä B-s1, d0
 • A2-ribbans brandklass: A2-s1, d0 tai B-s1, d0
 • Plank brädpanelens brandklass: A2-s1, d0 eller B-s1, d0 - med MDF-stomme D-s2, d0
 • ArborLine Massive ribbmodul med brandskydd kan också vara ett bra alternativ. 
Puucomp_Saga_Congress_3.jpg

Brandklasserna för FunderMax fasadskivor

mLook är FunderMaxs nya fasadprodukt som är den enda obrännbara skivan av högtryckslaminat HPL

FunderMax brandklasser

 • mLook A2-s1, d0 
 • B-s1, d0
 • Standard B-s2, d0
Puucomp_Saga_Congress_3.jpg

Brandklass för ProdEX fasadskivor

Träfasad med god brandklass

 • B-s1, d0
Tyttö makaa Twinson-terassilla, jonka paloluokka on lattiamateriaalien joukossa erinomainen.

Brandklass för Twinson träkompositbrädor

Twinsons brandklass är exceptionellt god för olvmaterial och även träkompositer.

Twinson brandklass

 • Bfl-s1

Twinsons brandklass Bfl-s1 betyder att träkompositbrädornas

 • Bfl = deltagande i branden mycket begränsad
 • s1 = rökutsläppet är begränsat

Läs mer brandsäkerhet: Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet. Du kan även läsa om certifikat och produkttestning från Surfs blogg!

SE-tekninen-opas-uusi-mockup

Bekanta dig med tekniska egenskaper vid invändig beklädnad

Ladda ner Puucomp Teknisk guide. Exempel på akustik, infästning samt kantlister mm. Fråga mer om tekniska lösningar på SURF Arkitektservice.

Ladda ner PUUCOMP Teknisk guide PDF