<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ett hållbart och vackert slutresultat

Hantering och underhåll av inredningsskivor, fasadskivor, ribbelementer och terrasbrädor

Omsorgsfull hantering redan i produktionen 

Vi hanterar Puucomp inrednings- och fasadskivor omsorgsfullt såväl vid tillverkning, bearbetning som packning, för att de produkter som kommer till byggarbetsplatsen ska vara felfria och skivorna genast klara att monteras. Ofta besöker vi även byggarbetsplatserna för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och funktionaliteten hos våra lösningar.

Tillsammans med våra måttbeställda skivor och ribbelement levererar vi tydliga monteringsanvisningar – även detta snabbar upp och underlättar monteringsarbetet på byggarbetsplatsen. Inget gissande eller onödigt funderande utan bara att börja montera.

För oss betyder kvalitet även exakta leveranser och noggrann dokumentation samt att säkerställa ett korrekt monteringssätt

jari

Jari Rajamäki, Puucomp

Hanterings- och underhållsanvisningar för inredningsskivor och ribblösningar

Lagring och förvaring

Hantering av fanerad, laminerad och målad väggpanel samt ArborLine A2- och Plank-produkter.

 • Innan montering ska skivorna och ribblösningarna förvaras i sina förpackningar på ett torrt ställe inomhus.
 • Skivornas bearbetning, målning, lackning, faner samt träkonstruktioner förutsätter lagring under förhållanden som motsvarar den slutliga monteringsplatsen.
 • ArborLine A2- och Plank-produkter ska hanteras särskilt varsamt, och onödigt flyttande av produkterna ska undvikas.

 

Användningsförhållanden

Endast inomhus och i lämpliga fuktförhållanden. Vid nybyggen ska du se till att fuktigheten inomhus har uppnått tillräckliga gränsvärden.

 

 • Inredningsskivor får inte användas i fuktiga utrymmen, utan utrymmets relativa fuktighet ska hållas inom gränserna för normal luftfuktighet inomhus, 25–60 procent.
 • Maximal fuktighet i de bakomliggande konstruktionerna: 15 procent.
 • Utrymmet ska vara uppvärmt med en temperatur över +18 °C.

Rengöring och underhåll

Vatten och ett milt allrengöringsmedel utan slipmedel. Torka noggrant.

 • Inredningsskivorna kan rengöras med vatten och ett milt allrengöringsmedel utan slipmedel.
 • Duken som används vid rengöringen får vara lite fuktig men inte våt.
 • Efter rengöring ska skivornas yta torkas noggrant.

Hantering och underhåll av fasadskivor

Lagring och förvaring

SURF-fasadprodukter (FunderMax, ProdEX och ArborLine Massive) lämpar sig för ventilerade konstruktioner och håller utmärkt i Finlands krävande väderförhållanden. Eftersom de tål regn och är smutsavvisande är de perfekta för vårt omväxlande klim.

 • Fasadskivorna och elementen av massivträ förpackas på lämpliga lastpallar och skyddas med papp/plast.
 • Elementen och skivorna ska förvaras på ett plant underlag, skyddas från fukt och hanteras varsamt samt onödigt flyttande ska undvikas.

Användningsförhållanden

Utomhus, för ventilerade konstruktioner.

 • Gjorda för att tåla Finlands krävande förhållanden. För ventilerade konstruktioner.
 • ArborLine Massive-ribbelement skyddas från fukt innan montering. ArborLine-produkterna är lätta att montera.

Rengöring och underhåll

Även smutsavvisande ytor kan gråna med tiden. Då hjälper det att tvätta dem. Det viktigaste är att underhålla skivornas och ribbverkens ytor när utomhusförhållandena är krävande.

 • Smutsavvisande ytor kan vid behov tvättas.
 • Vilket underhåll som behövs beror på användningsförhållandena. Vid krävande förhållanden utomhus är det viktigaste att underhålla ribbelementens yta (olja, lack eller vax).

Twinson-terrass- och balkongbrädor – hantering och underhåll

Hantering av terrassbrädor

Observera detta innan du bygger terrass.

 • Lagra Twinson-brädorna på ett plant underlag skyddade från regn.
 • Planera monteringsarbetet så att materialens temperatur hinner jämnas ut i cirka ett dygn.

Underhåll av terrassbrädor – utomhus

Dessa anvisningar endast för terrasser som är utsatta för variationer i väderleken.

 • Twinson-terrasserna är underhållsfria terrasser – endast tvätt räcker. Att olja in terrassen varje vår behövs inte som med traditionella terrassbrädor.
 • Twinson-träkompositbrädor som används utomhus tvättas med rikligt med vatten, till exempel med högtryckstvätt.
 • För kraftiga smutsfläckar kan Twinson-fläckborttagningsspray användas och den kan köpas av importören.

Twinson-terrassbrädor på inglasade balkonger

För Twinson-terrassbrädor som används på inglasade balkonger, där brädorna alltid hålls torra, har Twinson utvecklat en metod som underlättar skötseln av dessa balkonger. Denna metod passar endast för avgränsade utrymmen. Metoden får inte användas på öppna terrasser eller terrasser som utsätts för regn eller annan fukt.

Först tvättas brädorna noggrant med rikligt med vatten, eventuellt med högtryckstvätt. Vid behov kan ett milt rengöringsmedel användas. Kraftiga fläckar kan avlägsnas med Twinson-fläckborttagningsspray, varefter brädorna ska sköljas noggrant med vatten.

När brädorna har torkat stryks de med en Twinson-ytbeläggning, som bildar en hinna på brädorna som vatten inte kan tränga igenom. Denna hinna avvisar smuts och damm utan att fästa på Twinson-ytan, varvid dammsugare och rengöringsduk kan användas för normal skötsel.

Twinsons fläckborttagningsspray samt ytbeläggning som är avsedd för torra utrymmen kan köpas av importören.

 

Tekninen-opas-cover-uusi

Läs mer om de tekniska egenskaperna hos våra inre väggbeklädnader

Ladda ner Puucomps Tekniska guide. Exempel på akustik, fastsättning av skivor samt kantlister och dylikt. Fråga mer om de tekniska lösningarna av SURF Arkitekttjänst.

Ladda ner PUUCOMP Teknisk guide PDF