<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Puucomp som arbetsplats

En arbetsgrupp av träproffs

Vi värdesätter kunskap och förståelse om träindustrin

Från början har Puucomp varit ett företag som ägs av de anställda. Ägarna hade och har fortfarande en stark koppling till Puucomp. Denna tradition fortsätter. Företaget är tvåspråkigt och mentalt internationellt.

IMG_7626-vaaka
tyo
tyo1

Vi har en trevlig atmosfär och en lång tradition av att arbeta med trä.

Vår produktion är modernt kontrollerad och delvis automatiserad. Ändå spelar hantverk en viktig roll i utförandet av enskilda arbetsskeden och skivor. Allt arbete är dock upp till människorna. Våra arbetare trivs vanligtvis på Puucomp en lång tid. Professionalismen och kompetensen är hög, så du kan enkelt och bekvämt lära dig av dina kollegor.

 

Staden investerar i att främja ett gott liv

Puucomp ligger i Kristinestad, som har valts som den första finska staden i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. Cittaslow-nätverket inkluderar städer med färre än 50 000 invånare som gör ett medvetet försök att främja ett gott liv och en hållbar utveckling.

tyontekija-tehtaalla-automaatio-pieni tehdas-tyontekija-IMG_7663 Valmiita-Puucomp-akustiikkalevyja-pien

Om du är intresserad av att arbeta på Puucomp, bekanta dig med de öppna positionerna nu

Öppna positioner

Öppen ansökan

Skicka in en öppen ansökan
och gå med i Puucomp-teamet!

info@puucomp.fi