<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Puukomposiitin ja komposiitin erot - Tunnista laatu

By Meri Hänninen

Komposiittiterassi on helppohoitoinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle puuterassille. Eri komposiiteissa voi kuitenkin olla huomattavia eroja esimerkiksi käyttöiän, säänkestävyyden ja jalan alle syntyvän tunteenkin osalta. Kun mietit komposiittiterassin rakentamista, tutustu huolella tuotteiden raaka-aineisiin. Pitkäikäisen ja huolettoman terassin saat laadukkaasta puukomposiitista, jossa raaka-aineena käytettyjen puun ja muovin parhaat puolet on tuotu esiin. 

 
 

Puukomposiitti on puusta ja muovista valmistettua materiaalia, jota käytetään esimerkiksi terassilautojen valmistukseen. Puukomposiitin tavoitteena on tuoda molempien raaka-aineiden, puun ja muovin, parhaat puolet esiin lopputuotteessa.

 

Puukomposiittien lisäksi markkinoilla on myös muita komposiitteja, jotka ovat erilaisten kuitujen ja muovien sekoituksia. Puukomposiitilla ja muilla komposiiteilla on eroja, ja laadukkaan tuotteen löytämiseksi kannattaa tutkia tuotteeseen käytettyjä raaka-aineita. Aidon puukomposiitin tunnistaa siitä, että siihen on käytetty oikeaa puuta, eikä esimerkiksi muita luonnonkuituja tai sekalaisia kierrätyskuituja.

 

Twinson-puukomposiitti yhdistää aidon puukuidun ja laadukkaan PVC-muovin parhaat ominaisuudet pitkäikäiseksi ja kestäväksi huipputuotteeksi, josta valmistuu toinen toistaan upeampia terasseja monipuolisiin käyttötarpeisiin. 

 

Raaka-aineiden vaikutus komposiittituotteen ominaisuuksiin

 

Kun komposiittituotetta aletaan valmistaa, on valittava raaka-aineina käytettävät materiaalit, eli haluttu kuitu ja muovi. Eri komposiiteissa voidaan käyttää kuituna erilaisia luonnonkuituja, kuten puuta tai olkia sekä sekalaisia kierrätysmateriaaleja. Komposiitin kuitu vaikuttaa muun muassa valmiin tuotteen lujuuteen sekä kosteuden kestävyyteen.

 

Yleisimmät terassikomposiiteissa käytetyt muovit ovat PP-, PE- ja PVC-muovi. PP-muovin hyvät puolet ovat sen kierrätettävyydessä ja edullisuudessa. Varjopuolena siinä kuitenkin on huono lämpötilavaihtelujen ja auringonvalon kestävyys: auringonpaahteen ja pakkasen johdosta terassimateriaali voi elää yllättävänkin paljon. PE-muovista valmistetut komposiitit kestävät PP-muovisia paremmin lämpöä ja pakkasta. PVC-muovissa on näistä kolmesta vaihtoehdosta parhain lämpötilojen vaihtelujen kestävyys sekä vedenpitävyys. Lisäksi se on vaikeasti syttyvää, eli se tuo paloturvallisuutta lopputuotteeseen.

 

“Yksikään komposiitti ei ole niin lujaa kuin aidosta puusta tehty.” -Kari Hallman, toimitusjohtaja Oy Puucomp Ab

 

 

Twinson-puukomposiittilaudat valmistetaan puhtaasta mäntykuidusta ja PVC-muovista. Aito puukuitu tekee puukomposiittilaudasta erityisen lujan ja PVC puolestaan tuo lautaan erinomaista säänkestoa.

 

Kuidun ja muovin käyttösuhteella on komposiittituotteessa suuri merkitys. Käytettyjen materiaalien suhde vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, mutta myös jalan alle syntyvään tunteeseen. 

 

Komposiiteista on olemassa sekä kuitu- että muovipainotteisesti valmistettuja variaatioita. Twinsonissa käytetään puhdasta puukuitua ja PVC-muovia suhteessa 50/50, jolloin molempien raaka-aineiden parhaat puolet pääsevät parhaiten esiin - puun tuoma lujuus ja muovin tuoma säänkesto. Jalan alle muodostuva tunne muistuttaa erittäin läheisesti puun tuntua, jota yleisesti pidetään miellyttävämpänä kuin muovista tunnetta.

 

Laadukas puukomposiitti tuntuu jalan alla puulta.

Terassissa jalan alle syntyvällä tunteella on suuri merkitys. Twinson-puukomposiitissa on aidon puun tuntu.

 

Kuidun ja muovin lisäksi komposiittisekoituksissa käytetään usein erilaisia lisäaineita, kuten palosuoja-aineita ja UV-suoja-aineita. Twinsonissa lisäaineita ei tarvita, vaan ominaisuudet tulevat luonnollisista raaka-aineista. Esimerkiksi erillisiä palosuoja-aineita ei tarvita, sillä laudan palamattomuus tulee PVC-muovista. Twinsonin paloluokka onkin poikkeusellinen puukomposiittien joukossa: Bfl-s1. Bfl-luokan materiaali kestää hyvin lämpösäteilyä ja osallistuminen paloon on hyvin rajoitettua. S1-lisäluokka kertoo, että myös savunmuodostus on rajoitettua.

 

Hyvässä komposiittituotteessa tasainen korkea laatu ja pitkä ikä

 

Twinson-puukomposiitin pitkän iän salaisuus löytyy laadukaasta, puhtaasta puukuidusta ja PVC-muovista. Twinsonin valmistukseen käytetään neitseellistä puuta, mäntytukkia, josta puukuitu otetaan mekaanisesti vasta tehtaalla. Käytettävä PVC-muovi on valmistajan, Deceuninckin, tuottamaa. Kun raaka-aineet käsitellään alusta loppuun saakka itse, voidaan laatua tarkkailla koko prosessin ajan ja taata Twinsonille aina tasainen, korkea laatu ja pitkä 25 vuoden takuu.

 

Sekalaisia kierrätyskuituja ja -muoveja käytettäessä käytetyn materiaalin laatu voi vaihdella laidasta laitaan. Tällöin myös valmiin komposiitin laatu voi eri valmistuserissä poiketa suurestikin toisistaan, eivätkä luvatut ominaisuudet tai kesto välttämättä täyty.

 

Laadukas puukomposiitti elää vain vähän ja kestää sään vaihteluita

 

Säänkesto puukomposiitissa ja komposiiteissa tulee pitkälti siinä käytettävästä muovista. Twinsonissa käytetään PVC-muovia, jonka lämmön- ja kylmänkestävyys on parempi, kuin esimerkiksi PP- tai PE-muoveissa, joita myös käytetään eri komposiittituotteissa. 

 

Kaikki materiaalit elävät jonkin verran - toiset enemmän ja toiset vähemmän. Komposiittituotteissa suurimmat elämisen aiheuttajat ovat lämpötilan muutokset ja kosteus. Muuttuva lämpötila vaikuttaa käytettyyn muoviin, ja kosteus puolestaan kuituun.

 

 

Puukomposiitti kestää kosteutta ja sopii uima-altaan reunalle.

Twinson ei hätkähdä kosteutta. Vedenkestävänä se sopii vaikka uima-altaan reunalle.

 

Twinson-puukomposiitissakin elämistä tapahtuu, mutta se on hyvin pientä. Twinsonin erittäin pieni eläminen perustuu laadukkaan PVC-muovin matalaan lämpötilojen reagointiin sekä puukuidun ja muovin yhteistoimintaan. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla muoviaines pyrkii laajenemaan ja puu kutistumaan. Kostealla ja viileällä muovi puolestaan kontrolloi puuaineksen turpoamista. Lisäksi Twinson on täysin vedenkestävä.

 

Värinkesto puukomposiiteissa ja komposiiteissa

 

Komposiittituotteet voivat olla joko läpivärjättyjä tai niissä voi olla esimerkiksi erillinen pinta, jossa väriaineet ovat. Parhaan värikeston komposiittituotteeseen saa, kun väriaine sekoitetaan komposiittimassan muoviin. Värinkestoa voidaan parantaa myös mm. lisäaineilla, mikäli muovin UV-säteilyn kesto on matala.

 

Käytetyllä kuidulla on myös osansa komposiittituotteen värinkestossa, sillä kuidut voivat reagoida UV-säteilyyn. Esimerkiksi puukuitua UV-säteily harmaannuttaa aiheuttaen tuotteessa pientä tummenemista. Puukomposiittilaudan värin muuttuminen on seurausta luonnollisesta puukuidun reagoinnista UV-säteilyyn. Kun puun ligniini altistuu UV-säteilylle, se harmaantuu. Laadukkaassa puukomposiitissa tuotteen värin muuttuminen on otettu huomioon. Tämän vuoksi uusien puukomposiittilautojen väri poikkeaa aluksi lopullisesta mallin mukaisesta väristä. 

 

Twinson-puukomposiittilaudat eivät ole läpivärjättyjä, vaan ainoastaan pinnan massa on värjättyä. Väri sekoitetaan UV-säteilyä kestävään PVC-muoviin, jossa värinkesto on erinomainen, eikä lisäaineita tarvita. Twinson-puukomposiittilaudoissa on huomioitu mäntykuidun reagointi UV-säteilyyn, eli Twinson-laudat saavuttavat mallin mukaisen värinsä ajan saatossa. Mäntykuidun haalistumisen aiheuttaman tummumisen voi havaita noin kahtena ensimmäisenä vuotena, jonka aikana terassi saavuttaa lopullisen tavoitevärinsä.


Tutustu erilaisiin julkisiin ja yksityisiin Twinson-toteutuksiin referensseissämme ja blogissamme. Lisätietoa Twinsonista, terassin rakentamisesta sekä saatavilla olevista laudoista ja värivaihtoehdoista löydät Twinsonin tuotesivulta.

 

Twinson puukomposiitti portaat.

Laadukas puukomposiitti kestää pitkään, mutta se myös näyttää ja tuntuu hyvältä.