<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sisäverhouslevyt - upeaa ulkonäköä ja toimivaa tekniikkaa

By Puucomp

Puupinta luo ainutlaatuista tunnelmaa vaativissakin sisäverhouksissa. Se on luonnollinen, visuaalisesti monipuolinen valinta, joka rakentaa osaltaan ympäristönsä brändiä ja kertoo arvostuksesta rakennuksen käyttäjiä kohtaan. Nykyaikaiset sisäverhouslevyt ratkaisevat lisäksi tehokkaasti rakennusten erilaisia taloteknisiä tarpeita - upean ulkonäön lisäksi levyt sisältävät myös toimivaa tekniikkaa.


Ilves-kuva akustiikkaperforoituna Puucomp Premium sisäverhouslevylle.Puuviilulevylle akustiikkaperforoitu ilves-kuva Helsinki-Vantaan lentokentän terminaalissa.

 

Nykyaikaiset, puuviilupintaiset sisäverhouslevyt ratkaisevat tehokkaasti rakennusten visuaalisia, akustisia ja taloteknisiä tarpeita. Siksi arkkitehdin, teknisen suunnittelijan, sisäverhouslevyjen toimittajan ja asentajien välinen saumaton yhteistyö on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää.

Kohteesta riippuen suunnittelun lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaisia: uudiskohteissa sisäverhousratkaisut voidaan suunnitella puhtaalta pöydältä, rakennuksen tehtävää ja käyttäjien tarpeita ajatellen. Uudistettavissa kohteessa valittaviin ratkaisuihin vaikuttavat mm. rakenteelliset ja talotekniset seikat, olemassa oleva arkkitehtuuri sekä myöskin se, onko rakennus käytössä asennustöiden aikana.

 

Uudisrakentamisen sisäverhousratkaisut

Vaativammissa uudisrakentamisen kohteissa, esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, voidaan hakea kokonaan uudenlaisia visuaalisia ja akustisia sisäverhousratkaisuja arkkitehdin näkemyksiä noudattaen. Erilaisten vaihtoehtojen testaaminen ja vertailu on tärkeä osa suunnitteluprosessia - näin saadaan samalla suunniteltua mm. ne tekniset ratkaisut, joilla levyt kiinnitetään ja asennustyö viimeistellään.

 

Puucomp sisäverhouslevyt Lappeenrannan oikeustalon istuntosalin sisäseinissä ja alakatossa.

Lappeenrannan oikeustalon istuntosalin puuviilupintaiset sisäverhoukset luovat rauhoittavan tunnelman ja miellyttävän akustiikan.

 

Lappeenrannan oikeustalon arkkitehti oli piirtänyt suunnitelmaan erittäin tarkat seinä- ja kattokuvat sekä detaljit, joiden pohjalta sisäverhousratkaisuja lähdettiin etsimään. Oikeustalon istuntosaleissa paneuduttiin hyvään akustiikkaan ja rauhoittavaan tunnelmaan. Haasteena oli myös puuviilun ja massiivipuun sävyjen yhtenäistäminen - erilaiset materiaalit, pintakäsittelyt ja palosuojaukset vaikuttivat kaikki levyjen ulkonäköön. Erilaisia värimalleja valmistamalla ja yhteistyön voimalla materiaalit saatiin värejä säätämällä sointumaan toistensa kanssa yhteen. Lopputuloksena oli toimiva puuverhous modernilla tavalla.

 

Serlachius-museo Göstassa taide tuodaan lähelle luontoa ja museokävijää. Arkkitehtien ennakkoluulottomat sisäverhousratkaisut ja korkeat laatustandardit vaativat erityistä tarkkuutta niin levyjen toimittajalta kuin asentajiltakin. Gösta-paviljonkiin valitut Puucompin epäsymmetrisiin muotoihin työstetyt, erikokoiset mustaksi vahatut tammiviilupintaiset sisustuslevyt toteutettiin täysin piirustusten mukaisesti ja arkkitehdin toiveiden mukaan käsiteltyinä. Kohteen suunnittelivat barcelonalaisen arkkitehtitoimisto MX_SI:n arkkitehdit Héctor Mendoza, Boris Bezan ja Mara Partida. Jatkosuunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Pakkanen, Huttunen-Lipasti-Pakkanen arkkitehtitoimistosta.

 

Serlachius-gosta-referenssi-2

 

Korjausrakentamisen sisäverhousratkaisut

Korjausrakennuskohteissa innovatiiviset sisäverhousratkaisut syntyvät usein toisella tavalla. Kun käytössä olevia tiloja modernisoidaan, joudutaan usein ottamaan huomioon tärkeitä taloteknisiä seikkoja ja mahdollisesti myös olemassa olevan arkkitehtuurin arvokkuus. Uusilta sisäverhouslevyiltä vaaditaan teknisesti paloturvallisuutta, akustisia ominaisuuksia ja hyvään ilmanlaatuun liittyviä tekijöitä, mutta vähintään yhtä suuri merkitys on myös upealla ulkonäöllä. Lisäksi asennustyössä on omat haasteensa, joten asennettavien tuotteiden toimiva logistiikka on erityisen tärkeää.

 

Ravintola Palacen sisäverhousten modernisointi oli haastava projekti, jossa vanhaa, massiivipuista ilmettä haluttiin kunnioittaa. Uusien sisäverhousten oli kuitenkin oltava nykyaikaisten standardien mukaisia mm. paloturvallisuuden osalta. Uudistuksesta vastaava Arkkitehtitoimisto SARC ja Puucompin Arkkitehtipalvelu etsivät kohteeseen sopivan puuviilupintaisen sisäverhousratkaisun, jonka avulla sama arvokas ilme pystyttiinsäilyttämään, ja tekniset seikat, kuten paloturvallisuus ja akustiikka, parantuivat vaaditulle tasolle.

 

Massiivipuun kaltaiset puuviilupintaiset Puucomp sisäverhouslevyt Ravintola Palacen salissa.Ravintola Palacen loistokkuus palautui uudistettujen sisäverhousten ansiosta.

 

Toinen hyvä esimerkki vaativan kohteen uudistamisesta on Kauppakeskus Itiksen modernisointi. Sinne valittiin lämpöä tuovat tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt seiniin ja kulkuväylien kattoihin. Levyjen sävyvaihtoehtoja testattiin yhdessä arkkitehdin kanssa ja toimitukset suunniteltiin avoinna olevan ostoskeskuksen asennusaikataulujen mukaisesti. Myös sisäverhouslevyjen asennuksen helppous otettiin huomioon tuotteessa ja toimitukset toteutettiin joustavasti - uudistuksen aikana avoinna olevassa kauppakeskuksessa nopeus ja ylimääräisen näpertelyn minimointi ovat valttia. Kohteen suunnittelusta vastasi Parviainen Arkkitehdit Oy:n arkkitehti, SAFA Bratislav Toskovic.

 

Tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt Kauppakeskus Itiksessä.Tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt tuovat lämpöä valoisaan kauppakeskukseen.

 

Sisäverhouslevyjen toimittajan tärkeä rooli

Sisäverhouslevyjen toimittaja etsii ja ideoi kohteisiin arkkitehdin suunnitelmien mukaiset sisäverhoustuotteet. Joustava ja innovatiivinen toimittaja tuntee myös erilaisten rakennushankkeiden haasteet ja mahdollisuudet. Teknisten yksityiskohtien huolellinen ratkaiseminen on toiminnan ytimessä ja projektin osapuolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Me Puucompilla haluamme auttaa niin arkkitehtejä kuin rakennusurakoitsijoitakin suunnittelemaan ja toteuttamaan pintaratkaisuja, jotka kestävät sekä katseen että toiminnallisen tarkastelun vielä vuosienkin päästä. Siksi olemme erikoistuneet vaativien pintaratkaisujen tekniseen suunnitteluun ja asennustukeen.

 

Tutustu Puucomp-sisäverhouslevyjen teknisiin mahdollisuuksiin lataamalla
Puucomp Tekninen opas!

Lataa tekninen opas