<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Intohimona arkkitehtoninen pinta - pintaa syvemmin

By Terhi Bergius

HOAS jatkasaari case surf

Rakennusprojekti on vaativa hanke, jossa yhdistyy monen alan ammattilaisen osaaminen. Usein mukana ovat ainakin arkkitehti, rakennesuunnittelija, rakennuttaja, rakennuttajakonsultti, rakennusurakoitsija ja hänen alihankkijansa, esimerkiksi asentajat.

Roolit ja vastuut arkkitehtonisesta ideasta konkreettiseen suunnitteluun ja toteutukseen myös risteävät projektin eri vaiheissa – ja niin niiden pitääkin. Tilaa ja tilausta on myös uudenlaisille yhteistyömalleille ja kokonaisedullisille toimintatavoille. Suomalainen Puucomp on kehittänyt julkisivujen ja sisäpintojen suunnitteluun ja toteutukseen Surf arkkitehtipalvelu -konseptin, joka uudistaa pinta-arkkitehtuurin toteutustapoja ja helpottaa suunnittelijan valintoja.

 

Pinnat luovat rakennukseen tunnelman, teknologia toimivuuden

Ensikontakti rakennukseen on yleensä visuaalinen: vaikutelmamme perustuvat muotoihin, väreihin, pintastruktuureihin sekä rakennuksen sijaintiin ja ympäristöön. Onnistunut pintaratkaisujen kokonaisuus viihdyttää kaikkia aisteja myös rakennuksen sisällä. Valot ja varjot, pintojen muoto, väri ja kuviointi ovat kaikki tärkeitä. Miltä pinnat tuntuvat, miten ne heijastavat ääntä? Arkkitehdin idea luo rakennuksen hengen, ja parhaimmillaan ainutlaatuisia elämyksiä rakennuksen käyttäjille.

Toimiva julkisivu ja sisäseinä tai -katto on yhä useammin myös toiminnallinen. Ei riitä, että pintaratkaisu on kestävä ja turvallinen. Vaatimuksena voi lisäksi olla esimerkiksi helppohoitoisuus, akustisuus, lämmönsäätely ja energiatehokkuus.

 

Intohimo pintoihin ajaa kehittämään yhä uudenlaisia ratkaisuja

Surf Idea Book 2013 linkki
SURF Idea Book 2013

Kun kumppanilla on kokemusta ja intohimoa vaativien pintojen toteuttamisessa yli 25 vuotta, tietää toimivansa ammattilaisen kanssa. Puucomp on kehittänyt tänä aikana sisustus- ja akustiikkalevymarkkinoille kaikki osapuolet huomioivan kokonaisvaltaisen toimintatavan.

Tämä varmistaa arkkitehdin visuaalisen idean säilyttämisen samalla kun vaativatkin rakenne- ja asennustekniset yksityiskohdat hiotaan kuntoon ja toteutetaan sisustuslevyjen tuotannossa. Palvelu sisältää myös rakentamisen nopeuteen suuresti vaikuttavan toimituslogistiikan hallinnan ja asentajien opastuksen.

 

Surf on Puucompin kehittämä palvelu arkkitehdeille

Puucompin kehittämä kokonaispalvelu Surf on suunnattu erityisesti arkkitehdeille, sillä Puucompista peräisin oleva intohimo toteuttaa kunnianhimoisia arkkitehtonisia pintoja on Surf arkkitehtipalvelun sydän. Rakennuksen eri pinnat muodostavat arkkitehtonisen kokonaisuuden, joten Surf kattaa sisustuslevyjen lisäksi myös kevyet julkisivurakenteet ja terassipinnat. Keskittyminen pintaratkaisuihin varmistaa, että arkkitehti saa tukea kaikkien pintoja koskevien ideoidensa toteuttamiseen.

Lisäksi rakennusprojektin sisä- että ulkopintojen tekninen suunnittelu, tuotannon valvonta, toimitukset ja asennustuki saadaan samasta paikasta, joten yhteistyö projektin eri osapuolien kanssa helpottuu. Yhtenäinen pintarakenteiden suunnittelu-tuotanto-toimitusketju on edullinen myös rakennuttajalle ja rakennusurakoitsijalle. Kokonaisedullisuus syntyy koko prosessin tehokkaasta hallinnasta, joten Surfin tarjoamat ratkaisut ovat myös kilpailukykyisiä.

 

Toteuta pintaa koskevat ideasi

Pintaideoiden sparrausta, inspirointia ja teknisiä innovaatioita

Surf arkkitehtipalvelu on vahva kumppani vaativien kohteiden pintaratkaisuissa. Toteutuksiin kuuluu isojakin julkisia kohteita sekä Suomessa että lähinaapureissa: lentoterminaaleja, hotelleja, kauppakeskuksia, kouluja ja kirjastoja sekä erikokoisia asuin- ja liikerakennuksia. Yhteistä hankkeille on se henkilökohtainen tapa, jolla arkkitehdin ideaa lähdetään ratkaisemaan käytännössä.

Innostus ja intohimo pintahaasteiden ratkaisemiseen hyödyttää kaikkia rakentamisen osapuolia - rakennuksen käyttäjiä unohtamatta. Ideat jalostuvat, kun mahdottomaltakin vaikuttaneille ajatuksille kehitetään yhdessä toimiva, ehkä täysin uudenlainen tekninen toteutustapa. Innovatiiviset ratkaisut toteutetaan aina niin, että viranomaisvaatimukset toteutuvat.

 

Surf on palvelu suunnittelijoille, Puucomp tuottaja ja toimittaja

Kasvu puulevyteollisuuden alihankijasta arkkitehteja, rakennuttajia ja urakoitsijoita palvelevaksi moniosaajaksi on osoitus Puucompin pohjalaiseen yrittäjähenkeen perustuvasta halusta tulla aina vain paremmaksi.

Samalla huolellisuudella, millä Puucomp suunnittelee, valmistaa ja toimittaa aidoilla puuviiluilla pinnoitetut sisustus- ja akustiikkalevyt, huolehditaan nyt myös erilaisten kevyiden julkisivujen ja terassien teknisestä suunnitelusta, tuotannonvalvonnasta, maahantuonnista ja toimituksesta.

Arkkitehteja palveleva tekninen innovointi ja suunnittelun tuki on keskitetty kaikkien pintaratkaisujen osalta Surf arkkitehtipalveluun, ja Puucomp vastaa oman tuotantonsa lisäksi julkisivu- ja terassituotteiden tuotannon valvonnasta, maahantuonnista, tarvittavista dokumenteista ja sertifikaateista, toimituksista sekä asennustuesta rakennuskohteissa.

 

Ota yhteyttä ja haasta Surf konkretisoimaan pintoja koskevat ideasi!