<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Erilaisten tilojen akustiikkatarpeet

By Puucomp

Toimiva akustiikka on erityisen tärkeää julkisissa tiloissa, mutta kohteiden käyttötarpeista riippuen, niiden vaatimat ominaisuudet akustiikan kannalta voivat vaihdella. Usein näyttävä ja harmoninen design on myös tärkeä osa akustiikkaratkaisuissa.

 

Tilan äänimaiseman muotoiluun ja sen parantamiseen voi vaikuttaa erilaisilla tavoilla: oikeat pintamateriaaliratkaisut ja riittävä määrä ääntä vaimentavia materiaaleja vähentää tilan kaikuisuutta ja häiritsevää taustamelua. Esimerkiksi hälyisässä luokkahuoneessa, lapsen tulee pystyä kuulemaan, kuuntelemaan ja oppimaan. 

 

Vaativaa akustiikkaa edellyttäviä julkisia kohteita on mm.

  • Koulu- ja opetustilat, päiväkodit
  • Auditoriot
  • Kirjastot
  • Toimistotilat, avokonttorit ja kokoustilat
  • Sairaalat, terveyskeskukset ja palvelutalot
  • Konserttisalit

 

Akustiikan merkitys erilaisissa oppilaitoksissa ja oppimisympäristöissä

Opetustiloissa akustiikka tulee huomioida erityisesti puheen erotettavuuden kannalta oppimisen mahdollistamiseksi. Oppimisympäristöjen suunnittelussa tärkein akustinen tavoite onkin suunnitella sellaiset ääniolosuhteet, joissa puheen erotettavuus on hyvä koko opetustilassa, eikä opettajan ääni rasitu.

 

Jätkäsaasen peruskoulu 2019 - Koulurakennukset (3)

Ääniolosuhteilla ja niiden toteutuksella on yhteys myös oppimisympäristön esteettisyyteen.

 

Opetustilan on tuettava oppilaiden ja henkilökunnan fyysistä terveyttä ja edistettävä hyvinvointia. Oppimisympäristöjen ääniolosuhteet tulee olla sellaiset, että opettaja voi tehdä työtään rasittamatta ääntään. Huonosti suunniteltu opetustilan akustiikka lisää riskiä pitkän ajan kuluessa kehittyvään äänihäiriön eli äänenmuodostukseen liittyvään ongelmaan.

 

Viihtyisät ja rauhalliset ääniolosuhteet kouluympäristössä varsinaisten opetustilojen ulkopuolellla, kuten oleskelutiloissa, kannustavat rauhalliseen käytökseen ja äänenkäyttöön.

 

Jätkäsaasen peruskoulu 2019 kh (15)-1

Jätkäsaaren peruskoulun hiljainen ryhmätyötila on peitetty kauttaaltaan akustiikkalevyillä.

 

Akustiikka toimistoympäristöissä

Toimistoympäristöissä ja etenkin avotoimistoissa nousee erityisiä haasteita tilan akustiikan kannalta. Suurin ongelma toimistoissa on toisten ihmisten häiritsevä puhe. Puheäänet alentavat tuottavuutta, aiheuttavat stressioireita ja lisäävät työn koettua kuormittavuutta. Melu kasvattaa myös erehdyksiä keskittymistä vaativissa tehtävissä.

 

top-surf-puucomp-vasteras-office_(Kopio)

Västeråsin rakennusvirastossa puupinnat ja lasiseinät luovat viihtyisän ympäristön, jossa meluhaittoja pääsee pakoon valoisaan toimistoon.

 

Toimistoissa ääniympäristön häiritsevyys riippuu enemmän tilannetekijöistä kuin melun fysikaalisista ominaisuuksista. Tilannetekijöillä tarkoitetaan työn vaatimaa keskittymistarvetta, työntekijän mielialaa tai väsymystä ja ulkoisia paineita. Melun sietokyky on yksilöllinen ominaisuus. Puhe, puhelinten soittoäänet ja käytävillä käveleminen häiritsevät eniten työn tekemistä. (Lähde: Työterveyskeskus: Työympäristön turvallisuus)

 

Supercell_naamat_Photo_PasiSalminen_com-1

Supercellin pääkonttorissa akustiikka on huomioitu sisäverhouksissa, vaikka seinille toteutettiin näyttävät, yksilöllisesti suunnitellut ratkaisut.

 

Julkiset tilat ja akustiikka

Julkisten tilojen akustiikkaa ei aina huomioida riittävästi. Kun huono akustiikkasuunnittelu yhdistetään usein käytettäviin, akustisesti koviin rakennusmateriaaleihin, tilanne on akustiikan kannalta huono. Jälkikaiunta-aika tilassa on liian korkea ja akustiset olosuhteet heikot. 

 

Puucomp KYT 2020 (33)

Ääniympäristö on tärkeä osa sisäympäristöä, kaikuvassa tilassa on epämiellyttävä olla. Kaupunkiympäristötalon aulassa käytettiin nanoperforoitua, tammiviilupintaista sisäverhouslevyä parantamaan tilan äänimaisemaa.

 

Etenkin erilaisilla palvelupisteillä, kuten pankissa, terveyskeskuksessa ja apteekissa akustiikan huomioiminen on erityisen tärkeää, sillä siellä puhutaan ihmisten yksityisasioista. Puhutut asiat eivät saa levitä kaikkien kuultavaksi.

 

Toisaalta kaikuva tila vaikeuttaa puheen ymmärtämistä. Ikääntyneen henkilön tulisi pystyä kommunikoimaan palvelupisteellä esimerkiksi terveyskeskuksen kaikuisassa, kovassa asiointitilassa.

 

Konserttisaleissa ääntä ei haluta ainoastaan vaimentaa

Konserttisaleja on suunniteltu akustiikka huomioiden jo 1800-luvulta asti. Esitystilojen akustiikka vaatii erikoisosaamista - se on tieteellis-taiteellinen kokonaisuus, jossa yhdistyy fysiikka, havaintopsykologia ja äänen estetiikka. Konserttisalin hyvä akustiikka tarkoittaa käytännössä sitä, että musiikki kuulostaa miellyttävältä. 

 

_DSC9786

Saga Congress Centerin auditoriota voi hyödyntää myös konsertteihin, tilan akustiikka on tarkkaan suunniteltu. 

 

Vaativissa kohteissa tulee aina käyttää akustiikkasuunnittelijaa.


Puucompin Akustiikka-oppaaseen on kerätty paljon tietoa ja kuvia kohteista, joihin huoneakustiikkaa on toteutettu Puucomp Premium ja Arborline tuotteilla.

 

Tutustu Akustiikka oppaaseen!

FI Akustiikka opas mockup 2023