<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julkisten rakennusten sisäpintojen paloturvallisuusvaatimukset

By Puucomp

Julkisen rakennuksen paloturvallisuusvaatimuksilla pidetään huolta rakennuksen ja ihmisten turvallisuudesta. Itse rakennuksella, sen eri osilla ja siinä käytetyillä rakennustarvikkeilla on omat paloturvallisuusluokituksensa. Sisäverhouslevyjen paloturvaluokitukset kuuluvat rakennustarvikkeiden kategoriaan. Hyvä sisäverhouslevy kattaa saamansa paloluokituksen niin pinnan, ytimen kuin kiinnitysratkaisunkin osalta.

 

Sisäverhousmateriaalien paloluokat ja luokkien selitykset

Sisäverhousmateriaalien käyttöä rakennuksen eri osissa säädellään luokilla A, B, C, D, E ja F. Testattavan materiaalin paloluokitus määräytyy eurooppalaisen palokoemenetelmän perusteella. Paloluokka A-F kertoo sen, kuinka materiaali osallistuu palamiseen tulipalon sattuessa. Luokan perään merkitään aina myös lisäluokat s ja d. Lisäluokista s tarkoittaa savun muodostumista ja d palavien pisaroiden ja osien muodostumista.

A1 Tuote ei osallistu palamiseen missään palon vaiheessa, eli käytännössä palamaton
A2 Tuotteen osallistuminen palamiseen on äärimmäisen vähäistä
B Tuote osallistuu palamiseen hyvin vähän
C Tuote osallistuu palamiseen vähän
D Tuote osallistuu palamiseen hyväksytysti
E Tuotteen käyttäytyminen palossa tunnetaan ja hyväksytään
F Tuotteen palokäyttäytymistä ei tunneta tai ei ole määritetty
s1 Savunmuodostus erittäin vähäistä
s2 Savunmuodostus vähäistä
s3 Savunmuodostus ei täytä s1 eikä s2 vaatimusta tai sitä ei ole rajoitettu
d0 Palavia pisaroita tai kappaleita ei muodostu
d1 Palavia pisaroita tai kappaleita muodostuu rajoitetusti
d2 Ei rajoitusta palaville pisaroille ja kappaleille

Puusta valmistettu, käsittelemätön sisäverhoustuote sijoittuu tavallisesti D-luokkaan, eli se osallistuu palamiseen, mutta hyväksyttävissä määrin. Oikeanlaisella palosuojauskäsittelyllä puutuotteesta voidaan kuitenkin saada jopa B-luokan täyttävä, jolloin tuotteen paloon osallistuminen on hyvin vähäistä. Puuviilupintaisilla sisäverhoustuotteilla, joissa runko on kuitukipsilevyä, voidaan saavuttaa jopa A2 luokan paloturvallisuus.

Esimerkki: Sisäverhouslevyn paloluokka on B-s1, d0. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote osallistuu palamiseen hyvin vähäisissä määrin (B), se muodostaa savua erittäin vähän (s1) eikä tuotteesta muodostu palavia pisaroita eikä kappaleita (d0)."

Puucomp KYT 2020 (19)-720x1280Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Kaupunkiympäristötalon upea tammiviilupintainen sisäverhous täyttää A2-s1, d0 luokan paloturvallisuuden.


Sisäverhoustuotteen erinomainen paloluokka muodostuu kokonaisuudesta

Rakennusmateriaalilta vaadittavaan paloluokkaan vaikuttaa rakennukselle annettu paloluokka. Paloluokkia ovat P0, P1, P2 ja P3. Rakennukselle määriteltyyn luokkaan vaikuttavat mm. rakennuksen käyttötarkoitus, koko sekä rakennusta käyttävä henkilömäärä. Keskeisimmät vaatimukset liittyvät rakenteiden kestävyyteen sekä palon leviämisen estämiseen niin rakennuksen sisä- kuin ulkopuolellakin. Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin.

Sisäverhouslevylle annettuun paloluokkaan vaikuttaa yhtä aikaa moni asia. Materiaalin tiheydellä ja paksuudella on suuri vaikutus, mutta myös esimerkiksi sisäverhouslevyn kiinnitysratkaisu vaikuttaa. Pinta, ydin ja kiinnitysratkaisu voivat käyttäytyä palossa toisistaan poikkeavilla tavoilla.

Paloluokan A1 tai A2-s1, d0 voivat saada vain sellaiset sisäverhoustuotteet, joissa sekä pinta että ydin täyttää luokituksen vaatimukset. Tällainen tuote käyttäytyy samalla tavalla palon eri vaiheissa. Joskus tätä alempiin luokkiin kuuluvat sisäverhoustuotteet saattavat olla pinnoitettuja niin, että palon alkuvaiheessa vain niiden pinta toimii annetun luokituksen mukaisesti. Ydin tai kiinnitysratkaisu saattavat kuitenkin olla sellaista materiaalia, että niiden käyttäytyminen tulipalossa ei ole annetun paloluokituksen mukaista. Enenevissä määrin ydinmateriaalilta ja kiinnitysratkaisulta voidaankin vaatia erilliset testitulokset, jotta tiedetään, että koko ratkaisu yltää annettuun paloluokkaan.

 

Turun Kaupunginteatteri _1280x780Turun Kaupunginteatterin vanhat sisäverhoukset uusittiin ja samalla paloturvallisuus saatiin nostettua nykyisten standardien tasolle.


Puucompin sisäverhousratkaisut testataan kokonaisuuksina

Puucompin sisäverhouslevyt on paloturvatestattu kokonaisuuksina, mikä tarkoittaa sitä, että annettu paloluokitus sisältää pinnan lisäksi ytimen sekä kiinnitysratkaisun. Levyjen paloturvatestaukset tehdään Eurofins Expert Services Oy:llä.

Puucomp tarjoaa puuviilupintaisia sisäverhousratkaisuja markkinoiden korkeimmalla paloluokalla. Erinomaisen A2-s1, d0 -paloluokan sisäverhouslevy sopii vaativiinkin tarpeisiin, kuten rakennusten poistumisteiden ja porrashuoneiden verhoiluun. Puucomp valmistaa myös korkean paloluokan rimaratkaisuja - ArborLine A2 viilupintainen kuitukipsirimaelementti täyttää jopa A2-s1, d0 paloluokan.

 

Novapolis_arborline_1280x780KPY Novapolis toimistorakennuksen paloturvalliset ArborLine-rimaelementit.


Puucompin A2 ratkaisuilla voidaan taklata mm. tilojen ilmeiden yhtenäisyyteen liittyviä haasteita. Esimerkiksi Kuopiossa sijaitsevaan KPY Novapolis -toimistorakennukseen valmistettiin massiivipuisia ArborLine-rimaelementtejä aulan ja kokoustilojen alakattoihin. Arkkitehdin suunnitelmien mukaisesti myös poistumisteiden yhteyksiin oli suunniteltu rimakatot. Näihin korkean paloluokan vaativiin tiloihin suunniteltiin ilmeeltään tismalleen massiivipuista rimaa muistuttava puuviilupintainen ArborLine A2 -rimaratkaisu, jolla poistumisteiden korkeat vaatimukset saatiin täytettyä ja yhtenäinen ilme säilytettyä.

Puucomp Arkkitehtipalvelu auttaa sinua löytämään sopivan, niin tekniset kuin visuaalisetkin vaatimukset täyttävän sisäverhousratkaisun. Ole meihin yhteydessä, niin suunnitellaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu.

 

Tutustu Puucomp Premium -sisäverhouslevyjen ominaisuuksiin tarkemmin kattavan Teknisen oppaan avulla. Lataa opas itsellesi alta:

Lataa tekninen opas

Lataa PUUCOMP  Tekninen opas

Tilaa blogi sähköpostiisi