<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kestävä kehitys – puu materiaalina

By Puucomp

 Ympäristöministeriön mukaan kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa, jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous tulee ottaa tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävän kehityksen politiikka on kehittynyt ja muotoutunut vähitellen yhä kattavammaksi ja monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

 

Puu on uusiutuva luonnonvara

Materiaalina puulla on erinomaisia ominaisuuksia ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Se sopiikin erityisen hyvin rakennusmateriaaliksi. Puu on uusiutuva luonnonvara ja vastuullisesti käytettynä voidaan varmistaa luonnonvarojen jatkuva riittävyys puutavaran tuotannolle myös tulevaisuudessa. Sillä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita energiantuotannossa kasvihuonepäästöjen ehkäisemiseksi. 

 

Puun valitseminen sisustusmateriaaliksi vaikuttaa positiivisesti ilmastoon. Puun hiilen varastointikyky, puutuotteiden pienempi ekologinen jalanjälki, ympäristöystävällisempi elinkaari, alkuperän jäljitettävyys, kestävä tuotanto ja uusiutuvuus tunnustetaan vähitellen. 

 

Kilpailevien rakennusmateriaalien, kuten betonin ja teräksen ympäristökuormitukset ovat huomattavasti suuremmat. Puukerrostalon päästöt ovat sen koko elinkaaren ajan 5-8 % betonista valmistettua kerrostaloa pienemmät - rakennusvaiheessa ero on jopa 29 %. (1)

 

Puumateriaaleilla on todettu lukuisia hyvinvointivaikutuksia, ja niiden tuominen rakennettuun ympäristöön rauhoittaa mieltä ja kehoa. Puupintojen käytöllä sisätiloissa voidaan vaikuttaa myös stressiin ja verenpaineeseen positiivisesti.

 

Meritorin koulun liikuntasaliMeritorin koulun liikuntasalissa on käytetty paljon puisia yksityiskohtia lisäämään lasten ja nuorten viihtyvyyttä.


Vastuullisesti hankittu ja tuotettu puuviilu on kestävä valinta

Kun puuta hankitaan, on tärkeää keskittyä vastuullisiin toimijoihin, joilla on metsäsertifikaatti tai parhaassa tapauksessa molemmat, PEFC- ja FSC-sertifikaatit. Puuviilujen tekemiseen käytetään aina sertifioitua puuta. Puucomp Premium -sisäverhouslevyyn voi saada satoja erilaisia puuviilupintoja, ja jotta vaihtoehtoja voidaan tarjota vastuullisesti, puunhankinta täytyy olla vastuullista.

 

Pääsääntöisesti pystymme hyödyntämään puuviiluissa kotimaista, vastuullisesti tuotettua puuta. Ajoittain asiakkaalla on tarve erikoisemmalle puulle, kuten tiikille tai mahongille. Eksoottisemman puulajin käytössä huolehdimme aina, että puu on vastuullisesti kasvatettua, eikä aiheuta luonnolle vahinkoa. 

 

Viilupinnoite on ympäristöä säästävä tapa käyttää erilaisia puulajeja sisustuksessa. Raaka-aineita käytetään tehokkaasti ja puu hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla: yhdestä puukuutiometristä saadaan jopa 800 m2 upeaa viilupintaa.

 

Puun alkuperä on aina tiedossa. Ulkopuolisen tahon varmistama sertifiointi kertoo laillisesta ja kestävästä puun käytöstä.

 


Tuotantomme tukee kestävää ajattelua

 

Kestävän puunhankintaprosessin lisäksi vastuullista toimintaa tukee se, että tuotteet tehdään mittatilaustyönä. Puucompin tuotantoprosessi alkaa vasta, kun projekti tilataan. Näin voidaan varmistaa puumateriaalin tehokas käyttö kestävän kehityksen näkökulmasta sekä asiakkaalle jokaiseen kohteeseen sopivat tuotteet. Tuotanto on automaation ja käsityön yhdistelmä ja antaa joustavuutta myös lisätoimituksiin. 

 

Me Puucompilla haluamme auttaa niin arkkitehtejä kuin rakennusurakoitsijoitakin suunnittelemaan ja toteuttamaan pintaratkaisuja, joilla luodaan kestäviä ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin. Parhaimmillaan pintaratkaisut tukevat kestävän kehityksen periaatteita. Olemme erikoistuneet vaativien pintaratkaisujen tekniseen suunnitteluun ja asennustukeen.

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinun kohteeseesi sopivat pintaratkaisut yhdessä.

 

(1) Pasanen, Korteniemi, & Sipari, 2011. Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki. Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista. Bionova Consulting. Sitran selvityksiä 63

 

Kuinka puupinnoilla voidaan lisätä viihtyisyyttä esimerkiksi vilkkaisiin kauppakeskuksiin? Kauppakeskukset eivät ole enää pelkkiä shoppailupaikkoja, vaan putiikkien ohella niiden yhteydessä on ravintoloita, kahviloita, elokuvateattereita ja jopa hotelleja. Viihtyisyydestä ja elämyksellisyydestä on tullut tärkeä kilpailuvaltti, jolla kävijöitä houkutellaan keskuksiin. Tutustu esitteen kohteisiin ja siihen, miten puupintaisilla sisäverhouksilla voidaan lisätä viihtyisyyttä julkisiin rakennuksiin:

 

Lataa kauppakeskukset opasLataa Kauppakeskukset esite >>