<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arabian kampus, Soiva

By Puucomp

Arabia135 korttelissa sijaitseva Soiva on Metropolian ammattikorkeakoulun ja Pop & Jazz Konservatorion yhteiskäyttöön suunniteltu rakennus, joka yhdistää erilaiset musiikin tekijät, harrastajat ja opiskelijat saman katon alle sekä ulkonäöltään upeisiin että toiminnallisesti viimeistä viirua myöten hiottuihin tiloihin.

Soiva on moderni ja luova rakennus. Luovan suunnittelun ja toteutuksen inspiraatioina ovat toimineet muun muassa avoimuus, yhteisöllisyys, turvallisuus ja toimivuus. Soivan projektin suunnittelusta vastasivat arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Tommilan Miia-Liina Tommila (projektinjohtaja), Yrjänä Vuojala (pääsuunnittelija), Hanna-Maria Virtanen (projektiarkkitehti) ja Lauri Suuronen (sisäverhoukset).


Tuotekehitystä vaativat haastavat ratkaisut

Soivan kolmessa eri tarkoituksiin suunnitelluissa musiikin harjoitussaleissa on Puucompin valmistamia sisäverhouslevyjä: mustiksi ja valkoisiksi petsattua OSB-pintaisia levyjä akustiikkaperforoituina. Kampuksen kellarissa sijaitsevan äänitysstudion kahdeksasta huoneesta löytyy erivärisin taustakankain varustettuja ArborLine rimaelementtejä.

Tilojen toiminnalliset vaatimukset olivat erittäin haastavia, sillä niin saleissa kuin studioissakin akustiikasta oli saatava tismalleen oikeanlainen. Sopivien materiaalien löytäminen oli erityisen haastavaa.

Soiva on tehty musiikinopetus ja tilojen käyttäjät edellä."

 

Vaativat akustiset ominaisuudet eivät suinkaan olleet ainoita vaatimuksia. Sen lisäksi kiinteistön omistaja asetti vaatimukseksi M1-luokan materiaalien käytön. Ja koska kyseessä on julkinen rakennus, on myös paloturvan oltava julkisille rakennuksille asetetun vaatimuksen mukainen, eli vähintään luokkaa B-s1,d0. Materiaaleilla oli myös saatava aikaan suunnitelmien ja toiveiden mukainen ulkonäkö ja tunnelma. Tuotteisiin kohdistuvia vaatimuksia oli siis paljon.

Valmiita tarpeen mukaisia tuotteita ei löytynyt, joten pohjalle oli tehtävä tuotekehitystyötä, jotta niin toiminnalliset kuin ulkonäölliset vaatimukset saataisiin yhdistettyä mahdollisimman hyvin. Puucomp valikoitui materiaalitoimittajaksi paitsi sopivien materiaalivaihtoehtojen myös joustavan tuotannon, korkean yhteistyökyvykkyyden ja tuotekehitysorientoituneen lähestymistavan ansiosta. OSB-levystä tilattiin mallipala toivotuilla ominaisuuksilla.

 

"Mallikappale saapui nopeasti ja se oli hyvännäköinen. Malli antoi todella hyvin varmuuden siitä, että kyseisellä ratkaisulla voitaisiin lähteä etenemään. Mallikappale kävi myös akustikon tarkan arvioinnin läpi", kertoo sisäverhoukset suunnitellut Lauri Suuronen.

 

Detaljiikkaa, rakennetta ja malleja käytiin sittemmin vielä yhteisen pöydän ääressä läpi Puucompin arkkitehtipalvelun ja ratkaisevien osapuolien kesken, ja lopputuloksesta saatiin vaatimukset ja toiveet täyttävä.

 

Mustia OSB-pintaisia sisäverhouslevyjä sileinä ja rei'itettyinä.

OSB-pintainen ratkaisu on kohteeseen räätälöity, sillä valmiina sellaista ei löytynyt.


Akustoidut, paloturvalliset ja M1-luokituksen omaavat OSB-levyt toimitettiin Soivaan elementoituina, eli ne saatiin nostettua helposti paikalleen paikan päällä. Elementit saadaan myös tarvittaessa nostettua helposti pois ja niiden taakse pääsee, mikäli levyjen taakse piilotettua talotekniikkaa täytyy huoltaa.


“Rough enough for blues”

Soiva on tehty musiikinopetus ja tilojen käyttäjät edellä - niin teknisesti kuin myös viihtyvyydenkin kannalta. Kampuksen tiloihin haettiin tietyllä tapaa karkeaa tunnelmaa, jolla haluttiin välttää liian dominoivaa puhtautta.

“Ajatuksena meillä oli taustalla lausahdus “Rough enough for blues”. Vaikka rakennuksessa on runsaasti monikäyttöisiä ja neutraalejakin tiloja, halusimme välttää liiallista kliinisyyttä. Käyttäjäkuntana on kuitenkin aloittelevia muusikoita ja luovia ihmisiä”, kertoo projektiarkkitehti Hanna-Maria Virtanen.

 

Valkoiset OSB-pintaiset sisäverhouslevyt tasaisina ja akustiikkarei'itettyinä Soivassa.

Valkoiset OSB-pintaiset sisäverhouslevyt tuovat klassisen musiikin salin ilmeeseen toivottua karkeutta, mutta pitävät samalla yllä myös tyylille sopivaa juhlavuutta.


Valkoisten OSB-levyjen osalta sopiva värisävy löytyi nopeasti, mutta mustien levyjen kanssa oikean sävyn löytäminen oli haastavampaa. Lisäksi sävyt piti hyväksyttää myös projektissa osallisina olleiden käyttäjäkunnan edustajien kautta.


Kellarikerroksessa sijaitseva äänitysstudio oli siinä mielessä haastava ratkaistava, ettei tiloihin tule lainkaan luonnonvaloa. Studiosta ei haluttu tehdä synkeää, muttei myöskään liian valkoista ja puhdasta.

“Halusimme lopputuloksesta jotain luonteikasta ja rohkeaakin. Lopputulemana päädyimme käyttämään värejä ja nyt jokainen studion kahdeksasta huoneesta on eri värinen! Käyttäjät voivat valita sopivan tilan musiikin tai vaikka fiiliksen mukaan”, Virtanen kuvailee lopputulosta.

 

hämeentie135_arabian_kampus_soiva_arborline_studio_1280x854

Kellarikerroksen äänitysstudioiden ArborLine-rimaelementit ovat palosuojattuja.


Halutun tunnelman hakemisessa onnistuttiin hyvin niin harjoitussaleissa kuin äänitysstudiollakin. Valkoiset OSB-levyt toivat klassisen musiikin harjoitussaliin ja mustat vahvistetun musiikin saliin juurikin toivottua karkeutta, mutta samalla myös tietynlaista juhlavuutta. Eri värisillä taustakankailla varustetut ArborLine rimaelementit toimivat hyvin osana äänitysstudion luonteikasta ratkaisua.


Arabia135 on keskeinen osa suomalaisen muotoilun historiaa

Arabia135 -korttelin nousu keskeiseksi osaksi suomalaisen muotoilun ja teollistumisen historiaa alkoi aikanaan pienestä punatiilisestä Arabian keramiikkatehtaasta. Keramiikkatehtaan ensimmäiset rakennukset kohosivat tällöin joutomaalle merenlahden rannalle. Tehdaskortteli kasvoi voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella, ja 1940-luvun loppuun mennessä Arabian tehtaasta tuli maailman suurin keramiikkatehdas. Korttelissa on yhä jäljellä näitä samaisia punatiilisia rakennuksia tältä ajalta ja kyseiset rakennukset ovatkin nykyisin suojeltuja.

Arabia135 -korttelin matka 1870-luvulta tähän päivään on ollut osa suomalaisen designin historiaa. Matkan varrella on rakennettu, purettu, korjattu ja uudistettu rakennuksia aina uusille käyttäjille ja käyttötarpeisiin sopiviksi. Merkityksellisen korttelin tarina jatkuu ja uutta historiaa kirjoitetaan parhaillaan. Metropolia ammattikorkeakoulun ja Pop & Jazz Konservatorion rakennus Soiva on yksi osa Arabia135 korttelin upeaa tulevaisuutta.

 

Nykyaikaisen koulun materiaaliratkaisuilta edellytetään erinomaista kestävyyttä, toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Hyvä akustiikka, sopiva palo- ja päästöluokitus sekä kulutuksenkestävyys ovat tärkeitä valintakriteereitä, jotka vaikuttavat sekä oppilaiden ja opettajien viihtyvyyteen että  koulurakennusten huolto- ja korjauskustannuksiin. Lataa Koulurakennusten sisä- ja ulkoverhoukset, ja tutustu, miten erilaisten kohteiden moninaisia haasteita on ratkaistu:

 

Lataa Puucomp Koulurakennuste sisä- ja ulkoverhoukset.

Arabia135, Soiva

  • Arkkitehti
    Miia-Liina Tommila, Yrjänä Vuojala, Hanna-Maria Virtanen, Lauri Suuronen / Arkkitehdit Tommila
  • Puucomp tuotteet
    OSB-pintaiset sisäverhouslevyt, taustakankaalla varustetut ArborLine-rimaelementit
  • Puucomp palvelut
    Teknisten ratkaisujen etsiminen ja toteutus. Mallipalat. Rakennusaikainen yhteistyö eri toimijoiden kesken.
Lataa tekninen opas

Galleria

Mustat OSB sisäverhouslevyt.
Valkoiset OSB levyt
Punaisia ArborLine rimoja.