<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vilnan kongressi- ja konserttitalosta sinfonisen musiikin tyyssija

By Puucomp

Vilnan kongressi- ja konserttitalon saneerauksessa Liettuan sinfoniaorkesterin kotisali kunnostettiin vastaamaan klassisen musiikin vaatimia, edistyneitä akustiikkatarpeita. Vilnan kongressi- ja konserttitalon hanke valmistui alkuvuonna 2024. Saneerauksessa tehtiin mm. kattokorotuksia, parannettiin kongressisalin akustisia ominaisuuksia, asennettiin nykyaikaista tekniikkaa ja lisättiin istumapaikkoja. Hankkeen tavoitteena oli tila, joka olisi täydellinen sinfonisen musiikin esittämiselle.

 

 

Saneerauksen arkkitehtina toimi Marius Mateika MB Mariaus Mateikos architektūros sprendimai -arkkitehtitoimistosta ja pääurakoitsijana Infes UAB. Kohteen vaativasta akustiikkasuunnittelusta vastasi Akustika plius UAB. Puucomp toimitti kohteeseen Puucomp Premium -puuviilupintaisia sisäverhouslevyjä sekä ArborLine rimaelementtejä.

 

vilna_congress_hall-jauniskis1

Uudistettu konserttisali huokuu juhlallisuutta. Photo credit: Gabrielius Jauniskis

 

Alkuperäinen akustiikka ei sopinut Vilnan sinfoniaorkesterin tarpeisiin

Vilnan vanhankaupungin alueella sijaitseva Vilnan kongressi- ja konserttitalo suunniteltiin alkujaan tilaksi poliittisia toimintoja varten vuonna 1984. Rakennuksen käyttötarkoitus muuttui kuitenkin jo rakennusvaiheen aikana viivästyttäen valmistumista, kunnes se lopulta luovutettiin Liettuan valtion sinfoniaorkesterille vuonna 1999. Samalla suuresta kongressisalista tuli sinfoniaorkesterin konserttisali.

Kongressisalin alkuperäistä tarkoitusta varten valitut ominaisuudet eivät kuitenkaan palvelleet sinfoniaorkesterin konsertteja hyvin. Useat tekijät vaikuttivat kongressisalin akustiikkaan epäedullisella tavalla. Salin katto heijasti ääntä virheellisesti sinfoniaorkesterin tarpeisiin. Myös salin muodoilla oli vaikutusta siihen, että äänet eivät heijastuneet katsojille toivotulla tavalla. Sivuseinien muodot ja takaseinien materiaalit, parvekkeiden alle muodostuvat matalat, linssinmuotoiset katot ja esimerkiksi ulospäin työntyvä näyttämö avoimine sivuseinineen aiheuttivat akustiikan suhteen ongelmia sekä soittajille että katsojille.

Liettuan valtion sinfoniaorkesteri päätti uudistaa koko rakennuksen sisältäpäin. Kongressisalin uudistuksessa akustiikka oli pääosassa - tavoitteena oli luoda tilasta sinfonisen musiikin tyyssija, joka olisi tarkoitettu nimenomaan sinfonisen orkesterin musiikin esittämiselle.

 

vilna_congress_hall-jauniskis4

Uudistettu kongressisali on suunniteltu ja toteutettu palvelemaan täydellisesti sinfonisen orkesterin konsertteja. Photo credit: Gabrielius Jauniskis

 

 

Täysin uusittu sinfoniaorkesterin kotisali on moniammatillisen yhteistyön mestariteos

Vilnan kongressi- ja konserttitalon saneeraus oli laaja ja monimutkainen hanke. Hankkeen tarkoituksena oli luoda rakennuksesta tila, joka säilyy käyttötarkoitukselleen uskollisena vuosikymmeniä ja houkuttelee musiikin ystäviä Vilnaan ja Baltian alueelle. Rakennus koki saneerauksessa täydellisen uudistuksen.

Hankkeessa kongressisalin kattoa korotettiin, se varustettiin amfiteatterimaisella, eli portaittain nousevalla, puoliympyrän muotoisella katsomolla ja sinne asennettiin siirrettävä näyttämö sekä nykyaikainen valaistus- ja ilmanvaihtojärjestelmä.

 

vilna_congress_hall-jauniskis3

Lithuanian State Symphony Orchestra Concert Hall. Photo credit: Gabrielius Jauniskis

 

 

Sisäverhouksilla on merkittävä rooli konserttisalin akustiikassa ja estetiikassa

Sisäverhousratkaisut räätälöitiin täysin kohdetta ajatellen ja lopputulos on sekä teknisesti toimiva että esteettisesti juhlallinen ja ainutlaatuinen. Tuotimme Vilnan kongressi- ja konserttitalon saneerausprojektiin Puucomp Premium sisäverhouslevyjä, joissa on runkona paloturvallinen A2-s1,d0 paloluokan kuitukipsilevy ja pinnassa valkolakattua tammiviilua.

Konserttisalin akustiikka toteutettiin perinteisemmän vaimennuksen sijaan heijastuksilla korkeatasoisen äänimaailman saavuttamiseksi. Tästä syystä myös Puucomp Premium ja Arborline tuotteilla oli perinteisestä poikkeavia muoto-, asennus- ja massavaatimuksia.

Sileiden, puuviilupintaisten Puucomp Premium -levyjen lisäksi levyistä koottiin suuria, salmiakin muotoisia elementtejä, joiden pinnasta ääni heijastuu tarkasti akustiikkasuunnittelijan suunnitelman mukaan. Massiiviset, lähes 3m2 kokoiset, salmiakin muotoiset elementit toimitettiin valmiiksi asennettavina Vilnaan. 

Lisäksi kongressisaliin valmistettiin ArborLine -rimaelementtejä, joita kasattiin tiiviisti yhteen. Rimat aseteltiin ilman välejä ja eri tasoihin luomaan upeaa ilmettä ja hyvää akustiikkaa.

 

vilna_congress_hall-puucomp8

ArborLine-rimaelementeillä voi toteuttaa monipuolisesti luovia ratkaisuja.


Asiantuntevien osapuolten yhteistyön lopputuloksena saneerauksesta syntyi tila, joka palvelee Liettuan valtion sinfoniaorkesteria parhaalla mahdollisella tavalla. Soittajien työympäristö mahdollistaa saumattoman ja vaivattoman yhteistyön, ja yleisö saa nauttia upeasta musiikillisesta kokemuksesta salin jokaisessa osassa. Tilan katseen vangitseva ulkonäkö tuo kokonaisuuteen juhlallista arvokkuutta tärkeänä osana kokonaisvaltaista musiikkikokemusta.

 

vilna_congress_hall-jauniskis5

 Photo credit: Gabrielius Jauniskis

 

Sisäverhousmateriaalien kuljetus ja asennus vaati tarkkuutta

Suuret salmiakin muotoiset, useammasta levystä koostuvat seinäelementit vaativat tarkkuutta kuljetukselta ja asennukselta. Tärkeään rooliin nousikin kommunikaatio Puucompin ja työmaan kanssa.

Elementit olivat painavia, sillä massavaatimuksena oli korkea 30 kiloa pintaneliöltä - suurimmat kuljetettavat paketit painoivat yli 150 kiloa. Suurten elementtien liikuttelu oli riskialtista ja elementtien terävät kulmat olivat alttiita kolhuille. Asennuksessa oli otettava huomioon painon lisäksi erittäin vähäinen joustonvara kappaleiden välillä. Vilnan kongressi- ja konserttitalon sijainti keskellä vilkasta keskustaa vaati myös kuljetukselta kylmiä hermoja.


Kuljetus ja asennus sujuivat haasteellisuudesta huolimatta hyvin ja turvallisesti. Rekat purettiin kongressi- ja konserttitalon aukiolle, josta ne nostettiin sisään rakennukseen. Kommunikaatio osapuolten välillä varmisti sen, että kuljetuksia päästiin purkamaan heti lastin saavuttua ja elementit saatiin nostettua vahingoittumattomina kongressisaliin. 

 

Yhteistyöllä merkittävä rooli hankkeiden onnistumisessa

Hankkeen osapuolten välisellä tiiviillä yhteistyöllä voidaan taata suunnitelmien ja tavoitteiden mukainen lopputulos. Vilnan kongressi- ja konserttitalon hankkeessa sisäverhouslevyjen ja rimojen suunnittelu, valmistus ja kuljetus vaati tiivistä yhteistyötä niin arkkitehdin, akustiikkasuunnittelun kuin urakoitsijankin kanssa.

Tärkeässä roolissa on myös materiaalitoimittajan asiantuntevuus, sillä usein lopullista tuotetta ei ole valmiiksi olemassa, vaan se täytyy suunnitella kohteeseen sopivaksi. Esimerkiksi Vilnan kongressi- ja konserttitalon hankkeessa Puucompilla oli tieto muodoista, mitoituksista sekä vaadittavasta paloluokasta ja massasta. Tämän perusteella kehitettiin hankkeeseen sopiva ratkaisu. Materiaalimallit ja ensimmäinen, täyden koon malli toimitettiin Puucompin toimesta Vilnaan arvioitavaksi ennen varsinaisen tuotannon aloittamista.

Hyvään akustiikkaan on monta ratkaisua - se voi olla näkymätön tilan viimeistelijä tai korvia hellivä päätähti, jota ilman tila ei toimisi lainkaan tarkoituksessaan. Puucompin akustiikkaoppaasta löydät ideoita erilaisiin akustisiin ratkaisuihin. Tutustu!

 

FI Akustiikka opas mockup 2023

Tutustu ja lataa Puucompin Akustiikka opas >

 

Vilnan kongressi- ja konserttitalo

  • Arkkitehti
    Marius Mateika, MB Mariaus Mateikos architektūros sprendimai
  • Puucomp tuotteet Valkolakattu, tammiviilupintainen Puucomp Premium -sisäverhouslevy ja ArborLine -rimoitus
  • Puucomp palvelut Tekninen ja toiminnallinen suunnittelutuki. Tuotannon laadun ja toimitusten valvonta. Dokumentointi ja asennustuki.
Arvokohteiden-saneeraus-Puucomp-sisäverhoukset

Galleria

Vilnan kongressi- ja konserttitalon katto, jossa Puucomp Premium levyjä.
Kongressisalin uudistuksessa katsomo on suunniteltu amfiteatteriperiaatteella.
Moderni valaistus ja vaalea puupinta tekee tilasta juhlallisen.