<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Siltasairaala, Helsinki

By Puucomp

Siltasairaalan rakennushankkeessa yhdistyi kaksi sairaalaa: Meilahden siltasairaala ja Syöpäkeskus. Siltasairaala on maailmanluokan trauma- ja syöpäsairaala, joka yhdistää toiminnaltaan ja tiloiltaan Tornisairaalan, Kolmiosairaalan sekä Syöpätautien klinikan. 

 

Siltasairaala on saanut nimensä kahta rakennusosaa yhdistävästä sillasta. Uusi rakennus muodostaa arvokkaan linkin alueen olemassa olevien ensiapu- ja syöpäosastojen välille luoden suuren yhtenäisen keskuksen, joka vahvistaa terveydenhuollon toiminnan tehokkuutta. Sairaalan tavoitteena on tarjota helpommin saavutettavissa oleva, turvallisempi ja parempi asiakaskokemus sekä potilaille, vierailijoille että henkilökunnalle.

 

Siltasairaala-51

Kuva: Inlook Group

 

Siltasairaalan ensimmäiset potilaat otettiin vastaan 2023

Meilahden siltasairaalassa toimii päivystys, leikkausosasto, teho-osastot, poliklinikat, päiväsairaala ja vuodeosastot. Siltasairaalassa hoidetaan ortopedian, traumatologian ja neurokirurgian potilaita.

 

Siltasairaala-42

Kuva: Inlook Group

 

Syöpätautien klinikalle rakennettiin uudisosa. Toiminnan alkaessa, klinikan nimi muuttui Syöpäkeskukseksi ja siellä on mahdollista saada kaikkea syöpiin liittyvää hoitoa, paitsi leikkaushoitoa. HUS alueella toimiva Syöpäkeskus hoitaa myös ympäri Suomen saapuvia, erikoishoitoa vaativia potilaita. 

 

Lähes 70 000 neliömetrin laajuisen ja runsaasti uutta teknologiaa sisältävän sairaalan varusteluun käytettiin kuukausia aikaa. Henkilökunta aloitti valmistautumisen jo edellisenä vuonna toiminnan käynnistämiseen sekä tutustumiseen ja kouluttautumiseen uusissa tiloissa. Ensimmäiset potilaat otettiin vastaan 2023 tammikuussa.

 

Siltasairaala-47

Kuva: Inlook Group

 

Laaja asiantuntijoiden työryhmä suunnitteli ja toteutti näyttävän sairaalarakennuksen

Kohteen pääurakoitsijana toimi SRV. Pääsuunnittelijana toimi työyhteenliittymä Team Integrated, johon kuuluu neljä arkkitehtitoimistoa: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY. Puucompin sisäverhouslevyt kohteeseen asensi Inlook Group.

 

Siltasairaala-22

Kuva: Inlook Group

 

Puucomp Premium kohteen teknisesti ja visuaalisesti toimivana sisäverhousratkaisuna

Siltasairaalaa sisustettiin näyttävillä Puucomp Premium sisäverhouslevyillä 3000 neliömetrin edestä. Valkolakattu tammiviilupintainen sisäverhouslevy valittiin kohteeseen luomaan sairaalaympäristöön luonnollista ja miellyttävää tunnelmaa. Näyttävä Puucomp Premium valittiin kohteeseen myös teknisten ominaisuuksien perusteella - paloturvallinen ja akustinen sisäverhouslevy vastasi niin kohteen kuin asentajien tarpeita. Kohteessa hyödynnettiin sileitä ja nanoperforoituja sisäverhouslevyjä - nanoperforoituja sisäverhouslevyjä käytettiin lähes 1000 neliömetrin edestä parantamaan huomaamattomasti sairaalan akustiikkaa. Sairaalaympäristö voi olla hälyinen, ja akustiikan huomioiminen kohteessa on tärkeää, niin potilaiden kuin henkilökunnankin kannalta.

 

Siltasairaala-68

Kuva: Inlook Group

 

Rakennuksen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomioita energiatehokkuuteen, hyvään sisäilman laatuun ja luonnonvalon monipuoliseen hyödyntämiseen. Puu oli selvä valinta sisäverhousmateriaaliksi. Puulla on kyky imeä ja luovuttaa kosteutta. Tasainen huoneilman kosteus parantaa sisäilmaa ja vähentää ilmanvaihdon tarvetta. Korkein Siltasairaalan lasiseinä ulottuu viiteen kerrokseen - näyttävä lasiseinä tuo tilaan upeaa luonnonvaloa, mutta kova pintamateriaali tuo haasteita tilan akustiikalle. Nanoperforoidut Puucomp Premium sisäverhouslevyt ratkaisivat osaltaan suurien ikkunoiden tuomia akustiikkahaasteita - viehättävästä lopputuloksesta tinkimättä.

 

Siltasairaala-25

Kuva: Inlook Group

 

Asiakaskokemus ja tietomallinnus suunnittelun keskiössä

Siltasairaala suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Suunnittelun lähtökohtana oli potilaan tarpeet, asiakaskokemus sekä henkilökunnan optimaaliset työskentelyolosuhteet.

 

Siltasairaala-37

Kuva: Inlook Group

 

Sairaalaan rakennettavia tiloja testattiin toiminnallisesti, teknisesti ja esimerkiksi kalusteiden ja laitteiden sijoittelun osalta erikseen rakennettujen mallitilojen avulla, ennen kuin suunnitelmat tarkennettiin ja tilojen toteutus alkoi työmaalla. Mallitilojen testaamisessa oli mukana useita kokemusasiantuntijoita; potilaita ja omaisia.

 

Rakennusteknisesti haastavaan kohteeseen hyödynnettiin digitaalista tietomallinnusta, jotta vanhat rakennukset saatiin yhdistettyä uuteen. Siltasairaalan tietomallinnus toi hankkeelle myös maailmanlaajuista näkyvyyttä: Siltasairaala palkittiin maailman vaikuttavimpana tietomallipohjaisena julkisena rakennushankkeena.

 

Siltasairaala-2

Kuva: Inlook Group

 

Taide osana edistämässä potilaiden ja henkilökunnan voimavaroja ja terveyttä

Taide on osa nykyaikaista sairaalarakentamista HUSissa. Se toimii yhtenä keinona kehittää hoitoympäristöä terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Siltasairaalalle laadittiin oma taideohjelma, jonka mukaisesti on hankittu laaja, ammattimaisesti kuratoitu taideteosten kokonaisuus. Modernit ja luonnolliset sisäverhousratkaisut tarjoavat helpon kanvaasin tuoda taide osaksi sairaalaympäristöä.


Siltasairaala-26

Kuva: Inlook Group

 

Sopivan sisäverhousmateriaalin valinta on haastavaa. Tilan käyttötarkoitus ja käyttäjät asettavat pintamateriaaleille omat vaatimuksensa, ja esimerkiksi talotekniikka ja huollettavuus omansa. Myös muut valinnat, kuten Siltasairaalan kohteessa valtavat ikkunat tuovat haasteita akustiikkaan tai joskus paloturvallisuuteen. Hyvä akustiikka, energiatehokkuus, palo- ja päästöluokitusten huomioiminen, sisäilmavaikutukset sekä materiaalin kestävyys ovat tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat niin rakennuksen viihtyvyyteen kuin huolto- ja korjauskustannuksiin.


Arkkitehti- ja Urakoitsijapalvelu toimivat apunasi koko hankkeen ajan. Ota yhteyttä jo projektin ideointivaiheessa.

Siltasairaala, Helsinki

  • Arkkitehti
    Team Integrated: AW2, Brunet Saunier, B&M Oy, Harris-Kjisik Oy
  • Puucomp Tuotteet
    Valkolakatut tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt sileänä ja nanoperforoituna

Galleria

Siltasairaala-16
Siltasairaala-70
Siltasairaala-8