<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rakentamisen trendit ja innovatiiviset pintaratkaisut

By Puucomp

Maailman taloutta muovanneen koronapandemian vaikutus Suomen rakennusalaan on ollut melko vähäinen ja lähtötilanne tuleviin vuosiin on rakentamisen toimialalla kokonaisuutena suhteellisen hyvä, erityisesti erilaisten korjausinvestointien määrän arvioidaan kasvavan lähiaikoina. Suomen kestävän kasvun ohjelman keskeiset painopisteet digitalisaatio ja vihreä siirtymä (kohti ekologisempia ja kestävämpiä ratkaisuja) näkyvät myös rakentamisen trendeissä.

Viime vuosina on rakentamisessakin siirrytty kovaa vauhtia kohti digitaalisempaa tulevaisuutta moneltakin kannalta. Digitaalisia työkaluja hyödyntämällä rakennusalan yritykset voivat lisätä kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä sekä muotoilla toiminnasta entistä saumattomampaa.

Projektien hallinnassa uudet toimintamallit, ohjelmistot ja pilvipalvelut tuovat koko tiimin yhteen parantaen yhteistyön laadun kautta mm. suunnittelun toimivuutta ja kommunikaatiota eri osapuolten välillä. Samalla virheet, epätietoisuus ja jopa erilaiset kustannukset vähentyvät. Tuotannossa toiminnanohjausjärjestelmien tuottamaa dataa pyritään hyödyntämään paremmin esimerkiksi tuotannon optimoinnissa ja ennakoinnissa, jotta kustannuksia ja aikatauluja pystytään hallitsemaan entistä tehokkaammin.

Ekologisuuden merkitys rakentamisessa saa nyt runsaasti jalansijaa. Korjausrakentamiseen panostetaan ja rakentamisessa haetaan vihreämpiä ja kestävämpiä materiaaleja sekä mm. rakennusten energiatehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Luonnollisten materiaalien, kuten puun, käyttö on lisääntynyt - ekologisuuden lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Toimintamalli toi projektin osapuolet yhteen

Puucomp toimitti Helsingin Kalasatamaan kesällä 2020 valmistuneen Kaupunkiympäristön talon aulatiloihin tammiviilupintaisia sisäverhouslevyjä ja nanoperforoituja akustiikkalevyjä. Modernissa projektissa hyödynnettiin runsaasti tietomalleja sekä niin sanottua Big Room -toimintatapaa, jossa projektin osapuolten, kuten Helsingin kaupungin, urakoitsijan ja aliurakoitsijan sekä materiaalitoimittajien, arkkitehdin ja suunnittelijoiden edustajat istuivat kerran viikossa yhdessä pöydän ääreen keskustelemaan projektista.


kaupunkiympäristötalo-aula

Puucompilla tietomallit näkyivät esimerkiksi siitä, että havainnekuvat ja detaljit olivat samassa piirustuksessa. Näin kokonaisuuden havainnointi oli huomattavasti sujuvampaa, kuin se olisi pelkkien detaljikuvien avulla ollut. Modernien toimintamallien lisäksi itse kaupunkiympäristön talo on rakennettu energiatehokkaaksi ja hankkeessa on hyödynnetty lähes nollaenergiarakentamista. Katolta löytyvät mm. aurinkopaneelit ja viherkatto.

Puucompin puuviilutuotteet sopivat energiatehokkaaseen hankkeeseen mainiosti - projektin tavoitteet eivät tuoneet valmistukseen erityisvaatimuksia, sillä tuotteiden valmistuksessa ympäristöasiat on huomioitu jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi puu itsessään on jo ekologinen valinta. M1 sertifioidut Puucomp Premium sisäverhouslevyt tukevat myös hyvinvointia ylläpitävää työympäristöä 1500 henkilön työpaikassa kaupunkiympäristön talossa.

 

 

Hyvinvointia ja viihtyisyyttä julkisiin tiloihin puusta

Puupintaisia sisäverhouksia on hyödynnetty runsaasti Lappeenrannan oikeustalossa, joka valmistui keväällä 2020. Lappeenrannan oikeustalon rakentamisen tavoitteita olivat mm. toimi­tilojen turvallisuus, terveellisyys ja hyvä toiminnallisuus. Istuntosalien sisäseinissä on käytetty valkaistuja tammiviilupintaisia akustiikkalevyjä, jotka vaimentavat melutason optimaaliseksi saleissa.

Lappeenrannan oikeustalo - ArborLine istuntosalissa-1280x780


Puupinta luo samalla myös rauhoittavan ympäristön. Oikeustalon käytävien seinissä ja alakatoissa on puolestaan hyödynnetty samaa värimaailmaa myötäileviä ArborLine puurimoituksia, jotka arvokkaan ulkonäön lisäksi luovat akustisesti miellyttävän ääniympäristön.

Hyvinvointia luovia materiaaleja ja viihtyisyyttä haetaan nyt myös vilkkaisiin kauppakeskuksiin. Nykyisin kauppakeskukset eivät ole enää pelkkiä ostospaikkoja, vaan niihin tullaan myös viihtymään - kauppakeskukset ovatkin tavallaan nykyajan julkisia olohuoneita.

Pasilan asema ArborLine KH (11)-1-1

Vilkkaalla Pasilan asemalla viihtyisyys on tärkeässä roolissa, ja kiireen ja väliaikaisuuden tuntua on pyritty häivyttämään miellyttävällä sisustuksella. Myös akustiikalla on tärkeä tehtävä. Osansa viihtyisyyteen ja miellyttävään tunnelmaan tuovat viidennen kerroksen ArborLine rimaelementit ja läpinäkyvät tilanjakajat. Läpinäkyvät, rimoista koostuvat tilanjakajat kehitettiin yhdessä arkkitehdin ja rakennusliikkeen kanssa juuri kyseistä kohdetta varten.

Pasilan asema ArborLine KH (32)-1

 

Toiminnallisilla sisäverhouksilla optimaalisia oppimistiloja peruskouluun

Syksyllä 2019 valmistunut Jätkäsaaren peruskoulu hyödyntää runsaasti avointa oppimistilaa ja erilaisia muokattavia tiloja. Kokeilevaksi älykouluksikin kutsutussa Jätkäsaaren peruskoulussa puitteet oppimiselle on pyritty optimoimaan ideaaliseksi - noin 800 oppilaalle suunnitellussa koulussa ja avoimissa tiloissa yhtenä päätekijänä ovat olleet akustisesti toimivat sisäverhoukset.

Jätkäsaaren peruskoulu

Oppilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi ja miellyttävien oppimistilojen luomiseksi koulun seinäpinnoissa on käytetty runsaasti puuviilupintaisia akustiikkalevyjä aina siellä, missä se on järkevää. Puucomp räätälöi kohteeseen arkkitehdin suunnitelmien mukaiset, tyylikkäät akustiikkaperforoidut ja sileät sisäverhouslevyt vaalean harmaassa ja lämpimän puun sävyissä. Periaatteena oli, että akustiikkalevyjen käyttö koulun tiloissa ei tarkoita sitä, että viihtyvyydestä tai tyylistä tarvitsisi luopua. Käyttäjät ovat kuvanneet uutta koulurakennusta mm. sanoilla: “Iso, moderni, toimiva, ilmava ja valoisa.

 

 

Parempaa toimitusvarmuutta uudella toiminnanohjausjärjestelmällä

Puucompilla siirryttiin kesän 2020 aikana uuteen toiminnanohjausjärjestelmään, jonka käyttöönoton tavoitteena on luoda entistä sujuvampaa yhteistyötä ja luotettavampaa toimitusvarmuutta asiakkaillemme. Moderni, valmistavan teollisuuden käyttötarpeita vastaava ERP mahdollistaa prosessien nivoutumisen saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka näkyy positiivisesti sekä asiakkaan suuntaan että yrityksen sisällä.

 

Tavarantoimittajan kilpailuvaltiksi muodostuu tänä päivänä täsmällisyys. Rakennustarvikkeiden varastointi työmaalla on vähenemässä ja yhä useammin tavaroiden tulee olla paikalla ennalta sovittuna aikana. ERP-järjestelmän tuoman reaaliaikaisen tiedon ansiosta pystymme lupaamaan toimitusajat asiakkaillemme entistä tarkemmin. Järjestelmä myös automatisoi monia aikaisemmin manuaalisesti hoidettuja tehtäviä, tämä pienentää ns. inhimillisten virheiden riskiä. Lisäksi tuotantomoduulin ansiosta tuotannon kuormituksen ja tuoterakenteiden hallinta tarkentuu. Manuaalisista tehtävistä vapautunut aika ja tuotannon tarkka, reaaliaikainen seuranta ja hallinnointi mahdollistavat täsmällisyyden ylläpitämisen kiireenkin keskellä.

 

Uusien digitaalisten ja automatisoivien työkalujen avulla yrityksen ja asiakkaan välistä yhteistyötä pystytään parantamaan ja luomaan saumattomia ja toimivia kokonaisuuksia. Hyvien työkalujen oikeaoppinen käyttö näkyy asiakkaalle erityisesti luotettavana toimitusvarmuutena, saumattomana yhteistyönä ja erinomaisena palveluna.

 

Intohimona innovatiivisten pintaratkaisujen laatu ja hallittu toteutus

Arkkitehdin, rakennuttajan ja urakoitsijan toiveiden realisoiminen visuaalisesti, teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaalla tavalla on puucomplaisten päivittäistä polttoainetta. Puucompin tekijöillä on halu olla mukana luomassa yhä parempaa julkista ja yksityistä toimintaympäristöä, joka vaikuttaa ihmisten arkeen ja juhlaan positiivisesti monien eri aistikokemuksien kautta. Puucompilla halutaan edistää luovien, laadukkaiden ja toimivien pintaratkaisujen toteuttamista tiiviissä yhteistyössä rakennusprojektin eri osapuolien kanssa nyt ja tulevaisuudessa.

 

Kysy rohkeasti, miten ratkaisisimme sinun pintarakentamisen haasteesi!

 

Lataa Puucomp Tekninen opas  Lataa tekninen opas

 

Lataa PUUCOMP  Tekninen opas

Tilaa blogi sähköpostiisi