<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Paloturvallisuudessa paljon huomioitavaa

By Puucomp

Rakennuttajan velvollisuus on huomioida paloturvallisuus jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Paloturvallisuuteen voi vaikuttaa rakennusta suunniteltaessa esimerkiksi materiaalivalinnoilla ja uloskäyntien suunnittelulla. Rakennusten paloturvallisuuteen liittyvistä viranomaisohjeistuksista vastaa ympäristöministeriö.

 

Tulipalo on helpompi ennaltaehkäistä kuin sammuttaa. Tulipaloissa rakennusmateriaalien ja kalusteiden palaminen vapauttaa tavallisesti kaasuja, jotka ovat hengenvaarallisia. Valtaosa palokuolemista johtuu palokaasujen hengittämisestä. Huomattavasti pienempi osa kuolemista on liekeistä aiheutuvien vammojen syytä. Kun paloturvallisuutta tarkastellaan rakennusten näkökulmasta, on tärkeää ottaa huomioon rakenteelliset ja tekniset asiat paloturvallisuudessa. Rakennusmateriaalien valinta onkin merkittävä osa rakennusten paloturvallisuutta suunniteltaessa.

 

Paloturvallisuustyössä voimavaroja kohdennetaan erityisesti hoitolaitoksiin, kokoontumistiloihin ja majoitustiloihin. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat, oppilaitokset, hotellit, asuntolat ja kauppakeskukset.

 

Scandic Landvetter sisäänkäyntiHotelli Scandic Landvetterin sisäänkäynti Göteborgissa. Sisäverhouksissa on käytetty Puucomp Premium -sisäverhouslevyjä ja ArborLine -rimaelementtejä.


Rakennusten paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan paloturvalliseksi sen käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla. Rakennusten palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Tämä tarkoittaa sitä, että:

  • kantavien rakenteiden tulee olla sellaiset, että ne kestävät palon sattuessa esimerkiksi pelastustoiminnan saapumiseen asti.
  • palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa on pystyttävä rajoittamaan.
  • rakennuksessa on käytettävä paloturvallisia materiaaleja ja laitteistoja.
  • palon sattuessa, rakennuksessa olevat voivat pelastautua tai pelastaa.
  • pelastushenkilöstön turvallisuus on otettava rakentamisessa huomioon.

 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on viilupintainen kattoViilupintainen katto oli helppo valinta Helsinki-Vantaan lentokentälle paloturvallisten ominaisuuksien takia.


Paloturvaluokitus helpottaa paloturvallisen materiaalin valinnassa

Maaseudun tulevaisuus -lehden artikkeliin haastateltu paloturvallisuustekniikan professori Simo Hostikka toteaa kirjoituksessa:

 

Energiatehokkuus ja terve sisäilma ovat muutenkin hankala yhdistelmä Suomen olosuhteissa etenkin, kun siihen yhdistetään paloturvallisuus. Kun soppaan lisätään vielä äänieristys, uusille ajatuksille olisi tarvetta.

 

 

Rakennuksissa käytettäville materiaaleille on määritelty paloturvaluokitus. Erinomaista palonkestävyyttä osoittavan A2-s1, d0 -paloluokan sisäverhouslevy vaaditaan rakennuksen poistumisteiden ja porrashuoneiden sisäpintoihin. A2-paloluokan tuote osallistuu erittäin vähäisesti paloon ja lisäksi tuotteen savun tuotto on erittäin vähäistä (luokka s1). Puucompin sisäverhouslevyt ja rimaelementit täyttävät kaikki markkinoiden paloturvavaatimukset.  Tutustu Puucompin palonkestäviin sisäverhouslevyihin.

 

Puucompin tuotteissa huomioidaan paloturvallisuuden lisäksi Hostikan mainitsema äänieristys eli akustiikka. Akustisia ominaisuuksia voidaan lisätä erilaisissa tiloissa aina tarpeen mukaan.

 

Helsingin kaupunkiympäristötalon aulaKaupunkiympäristötalon aulatilaa koristaa tammiviilupintainen sileä ja nanoperforoitu akustiikkalevy.

 

Uloskäyntien suunnittelu on tärkeä osa rakennuksen turvallisuutta

Lupaviranomainen voi vaatia rakennuksen poistumisteitä koskevan turvallisuusselvityksen. Uloskäyntien suunnittelussa paloturvallisten materiaalien valinta on tärkeässä roolissa, ja paloturvaluokitukset ovat muita rakennuksen osia tiukemmat.

 

Suomessa paloturvallisuuteen liittyvä merkittävä ominaispiirre on ulospäin aukeavat ovet. Ovi voi hätätilanteessa muodostua pullonkaulaksi ja ihmiset eivät pääse poistumaan rakennuksesta. 1700-1800-luvuilla Suomessa sattui lukuisia kirkkopaloja, jonka takia vuonna 1829 kirkkojen ovet määrättiin ulospäin aukeavaksi. Muualla maailmassa voi vielä nähdä sisäänpäin aukeavia ovia. 

 

Julkisten rakennusten paloturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset muuttuvat tänä päivänäkin tutkimusten myötä. Rakennuksen suunnittelijalla on vastuu huolehtia, että rakennus täyttää käyttötarkoituksensa mukaisesti paloturvallisuuteen liittyvät tekniset vaatimukset. Aidon puun tunnelmaa voi suunnitella paloturvallisesti Puucomp Premium -sisäverhouslevyillä - myös puuviilupintaisena.

 

Puucomp Arkkitehtipalvelu auttaa sinua löytämään tekniset sekä visuaaliset vaatimukset täyttävän sisäverhousratkaisun. 

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan kohteeseesi sopivat pintaratkaisut yhdessä.

 


 

Tutustu Puucomp Premium -sisäverhouslevyjen ominaisuuksiin tarkemmin kattavan Teknisen oppaan avulla. Lataa opas itsellesi alta:

Lataa tekninen opas