<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ribbelement skapar god akustik och vackra ytor

By ArborLine

Med ribbor kan man skapa fantastiska ytor som också funktionellt kan fås att motsvara behoven i mycket olika lokaler. Även ett litet område beklätt med träribbor på väggen eller i taket för med sig intressant, annorlunda struktur på ytan. Med ribbelement är beredskapsgraden högre än med traditionella ribbor, men kreativa genomföranden lyckas också med dessa.

 

I ribbelementen kan man leka med ribbornas bredd och olika mellanrum samt ribbornas riktningar och göra utseendet levande. Förutom visualitet kan man också skapa akustiskt trivsamma lokaler – möjligheterna gäller till och med invändig beklädnad för mycket krävande objekt, där rätt akustik är livsviktig med tanke på lokalens funktion.

 

Mer om ArborLine ribbelementer >>

 

 

Ribblösningar ger fler möjligheter i krävande akustikobjekt

Ribborna medför variationer i lokalerna och framför allt god akustik. Akustikens behov varierar beroende på lokalen – i vissa är det viktigaste att ljudvågorna reflekteras rätt, medan ljuddämpning gör andra lokaler fungerande. Konsertsalarnas akustiska behov skiljer sig helt från exempelvis skolklassrum.


I objekt som kräver utmärkt akustik installeras färdigt bakom ribbelementen en akustisk duk som lämpar sig för lokalen. Tack vare detta kan ribbelementen installeras effektivt och snabbt på plats. Ljudets beteende kan påverkas också med hjälp av ribbornas form och djup. Enligt lokalen kan ribborna till exempel rundas av eller elementets ribbor kan vara av olika höjder. Med hjälp av olika former av ribbor blir ytan förutom akustisk även stilig och varierande.


Färdiga ribbelement har använts till exempel i Saga Congress Center. I lokalens stora auditorium och restaurang finns akustiska och brandskyddade takelement som består av massiva ribbor i vit ek samt inredningsskivor belagda med vit ekfaner. Tillsammans bildar de en vacker och funktionellt utmärkt helhet för auditoriets och restaurangens krävande akustiska behov och kongresscentrets profil.

Puucomp - ArborLine ribbelement-saga congress center

 


Vackra ytor med träribbor

Träribbor kan användas för många olika syften och möjligheterna att förverkliga kreativa idéer är många. Genom att variera ribbornas mellanrum, storlekar och former kan man för olika lokalers utseenden skapa dimensioner, blickfång och variation. Olika träslag och ytbehandlingar skapar en önskad, unik stämning för lokalerna: värme, hemtrevlighet eller rentav lyx.


Till exempel på Böle station har man använt ArborLine-ribbelement i varma toner. Av ArborLine-ribbor utvecklade vi också tillsammans med arkitekten och installeringsfirman för stationen en genomskinlig version som kunde placeras framför glas. En liknande lösning med ribbor fungerar väl också till exempel som rumsdelare.

Böle station - ArborLine ribbor

 

 

ArborLine-ribbelement har hög beredskapsgrad

Planeringen och genomförandet underlättas av ribbelement med högre beredskapsgrad, dock utan att ge avkall på planeringsfriheten.


Ribbelement finns att få i vissa rektangulära standardmått, men genomföranden kan göras enligt arkitektens planer också i andra mått och former. Till exempel triangel- eller cirkelformade ribbelement har genomförts!


Genom att gruppera ribbor av olika bredd, material och färger kan man skapa helt unika resultat.

 

Läs mer om användningen av de populära ArborLine-ribbelementen:

Ladda ner guiden