<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innerbeklädnadsskivor - estetik och fungerande teknik

By Terhi Bergius

Moderna innerbeklädnadsskivor svarar effektivt på byggnaders visuella, akustiska och tekniska behov. Därför är samarbete mellan arkitekten, byggnadsingenjören, producenten och montören ytterst viktigt för slutresultatet.

as-heros-7.jpg

 

Beroende på objekt kan planeringens utgångspunkter bli väldigt olika: i nya byggnader kan innerbeklädnaderna planeras från scratch, med beaktande av byggnadens syfte och användningsområde. I renoveringsobjekt påverkas valet av lösningar bland annat av konstruktionsmässiga och hustekniska faktorer samt av om byggnaden är i användning under monteringen.

 

Innerbeklädnader i nya byggnader

Vid krävande nybyggen, till exempel offentliga byggnader, kan man planera helt nya visuella och akustiska innerbeklädnadslösningar enligt arkitektens visioner. Att testa och jämföra olika alternativ är en viktig del av planeringsprocessen - samtidigt kan man planera bland annat de tekniska lösningar med vilka skivorna fästs och monteringen fullbordas.

 

surf-case-gosta-serlachius-pg444_77-resized-600.jpg

 

Ett bra exempel är Serlachius-muséet Gösta, där Puucomps svartvaxade innerbeklädnadsskivor i ekfanér, med osymmetrisk form och av olika storlek, monterades enligt ritningarna och arkitektens önskemål. Objektet planerades av arkitekterna Héctor Mendoza, Boris Bezan och Mara Partida på arkitektbyrå MX_SI i Barcelona. För den fortsatta planeringen ansvarade arkitekt Pekka Pakkanen på arkitektbyrån Huttunen-Lipasti-Pakkanen.

 

Innerbeklädnader i renoveringsobjekt

I renoveringsobjekt uppkommer de innovativa innerbeklädnadslösningarna ofta på annat sätt. Vissa yttre ramar måste då beaktas, och bland annat existerande husteknik och servicebehov kan påverka lösningarna. Det gjorde de också vid renoveringen av Bergvik Köpcenter i Sverige. Bergvik Köpcenter, som belönades som Årets köpcentrum 2008, har planerats av Ågren, specialist på konceptplanering av handelsplatser. Ågren ansvarade nu också för renoveringen av köpcentret.

 

Bergvik_kattoikkuna.jpg

 

Ett annat bra exempel på renovering av ett krävande objekt är moderniseringen av Köpcentret Itis. Där valde man varma innerbeklädnadsskivor i ekfanér till väggar och passagernas tak. Skivornas nyansalternativ testades tillsammans med arkitekten och leveranserna planerades enligt monteringstidtabellen i köpcentret som var öppet under byggnationen. För planeringen ansvarade arkitekt SAFA Bratislav Toskovic på Parviainen Arkkitehdit Oy.

 

surf-puucomp-itis-referenssi-22222.jpg

 

En flexibel och innovativ leverantör av innerbeklädnadsskivor känner till utmaningarna och möjligheterna i olika byggnadsprojekt. En central del av SURF:s verksamhet är noggrann planering av de tekniska detaljerna. Läs gärna mer om våra lösningar till exempel i Puucomps tekniska guide.

Ta reda på mer om Puucomp-innerbeklädnadsskivor och möjligheterna genom att ladda ner Puucomps nya tekniska guide!

Puucomp teknisk guide