<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Trä är ett trendigt och estetiskt val för invändiga ytor

By Puucomp

Bergvik Köpcentrum

På 2010-talet koncentrerades inredningstrenderna i Norden till en kombination av rent och modernt och ytorna gick huvudsakligen i vitt, grått och svart. Ekologiska val, ansvarsfullhet och en hållbar utveckling avgjorde inte materialvalen på samma sätt som i dag.

Enligt Siparilas trendrapport är materialens hållbarhet, långa livslängd och tidlöshet viktiga kriterier när det gäller de invändiga ytorna i byggnader på 2020-talet. Hemtrevlighet, värme och naturlighet intar en viktig roll i inredningen under hela årtiondet – därför är trä ett av de viktigaste ytmaterialen i dag. Trä väljs ofta som material också för att det passar ihop med 2020-talets värderingar som eftersträvar hållbarhet. 


Hilton Hotel, inredning i trä.
Trä kan användas mycket mångsidigt på ytor och det är ett flexibelt material såväl för inomhus- som utomhusbruk. Obegränsade möjligheter i fråga om nyanser och färger gör att trä är ett allt mångsidigare inredningsmaterial. Mörka träfärger kan stiligt kombineras med ljusa, och nytt och gammalt kan också blandas uppfinningsrikt. Utöver färgaspekten kan trämaterial utnyttjas för olika intressanta former: det går att skapa imponerande bågformiga element av träytor, med perforeringar kan man få till stånd helt unika helheter och med ribbor kan man leka med såväl tak- som väggytor – inomhus och utomhus. 

 

Trä fungerar utmärkt som beklädnadsmaterial på inomhusväggar

Traditionellt har trä utnyttjats för golv- och takmaterial, men det är ett lysande materialval också för inomhusväggar. Urvalet av träprodukter erbjuder en mängd traditionella men också moderna lösningar för olika lokaler. Träytan passar utmärkt ihop med den skandinaviska stilen – den är tidlös och lätt att kombinera med andra material som passar inredningsstilen.


Interiören i Supercells huvudkontor är mycket dekorerad med trä.
Puucomp Premium-inredningsskivorna är ett enkelt och vackert val för invändiga ytor. Inredningsskivorna är enkla att montera och med hjälp av dem skapar man ett finslipat slutresultat och helheter som håller sig genom tiden med önskade tränyanser. Också de vackra ArborLine-ribblösningarna är ett tidsenligt val. Trä har utmärkta akustiska egenskaper och är därför ett strålande val för de invändiga ytorna i byggnader där det lätt uppstår ljudolägenheter.

Ytmaterial i trä har också flerfaldiga effekter för välbefinnandet. Att tillföra träytor i byggda miljöer lugnar sinnet, ökar vår positiva energi och gör att vi känner oss mindre trötta. Trämaterial i skolmiljön har konstaterats ha betydande positiva effekter på barns och ungas lärande.

 

Olika färger och nyanser ger otaliga möjligheter till individuella lösningar

Fanerskivor modeller.

Varje träslag har en egen distinkt färg och ett eget mönster. Vackra, detaljerade helheter kan skapas genom att kombinera olika färger. Pröva till exempel på olika träslag tillsammans eller planera en ekfaneryta tonad i olika mörkhetsgrader av samma färg för varje vägg för att skapa intressanta nyanser. Färgparen ger rummet djup och skiljer åt olika funktioner.  Du kan också till exempel använda väggskivor som halvpanelering och fortsätta den övre delen med stiliga ribbor. Bara fantasin sätter gränser!

Man får olika resultat också genom att behandla träet till exempel genom toning, oljning, vaxning och lackering. Det finns ett flertal olika alternativ till ytbehandling som ger ytan exakt önskat utseende.  Med hjälp av behandlingen kan man betona träets egen färg, ändra hur ljuset reflekteras från materialets yta eller måla träet helt i önskad färg. Med hjälp av behandlingar kan man också påverka materialets egenskaper.


Hki-Vantaa_ilves_perferointi

 

Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är viktiga värderingar i dag, och därför är det trendigt att låta trämaterial synas. Med mörka element kan du skapa vackra detaljer, dramatisk stämning eller tydliga detaljer. Också helsvarta eller till stor del mörka helheter ger upphov till stämningsfulla lokaler. Mörka nyanser får lokalen att kännas mindre, så de används vanligen i stora och ljusa lokaler till exempel som blickfång. 


blogi_sisäverhouslevyt_ulkonäköä_ja_tekniikkaa_itis_1280x720

 

I dunkla och små lokaler lönar det sig att använda ljusa färger. Med ljusa material får man lokalen att kännas fräsch och rymlig. Genom att välja ljusa färger kan man skapa en känsla av rymd också i små lokaler. Ingenting hindrar från att ta in mörka detaljer eller färgglada blickfång i små lokaler. Puucomp Premium-inredningsskivor kan också förses med mönster, vilket öppnar upp möjligheter att skapa helt unika helheter.

 

Uppfinningsrika och individuella helheter med ytor i olika former

Man kan påverka en lokals dimensioner kraftigt genom vilka val man gör för de invändiga ytorna. Ofta är det inte möjligt att göra stora strukturella förändringar i en lokal i samband med sanering. Känslan i lokalen kan emellertid ändras genom att välja rätt material. Bland enskilda inredningstrender är takribbor och väggpaneler i trä just nu de mest populära. Med hjälp av dem kan man påverka lokalens akustik, skapa intressanta detaljer och göra lokalen ljusare.


Saga Congress Centre och ArborLine ribbor i tak.
Med ribbor kan man också ändra känslan av rymd i lokalen. Ribborna kan monteras lodrätt eller vågrätt, och effekten i lokalen blir annorlunda beroende på vilket alternativ man väljer. Lodrätt monterade ribbor skapar en illusion av en högre rumshöjd och vågräta ribbor gör att lokalen känns bredare. 

Puucomp Premium-inredningsskivorna och Arborline Massive-ribbelementen passar också bågformade lokaler. Se detaljerna i det fantastiska Stadsmiljöhuset i Helsingfors, där det skapades ett enormt bågformat element med hjälp av Puucomp Premium-inredningsskivor.

 

Ribbelement passar mångsidigt för olika ytor

Med Arborline-ribbelementen kan man genomföra många slags innovationer – de passar såväl väggar som tak. Ribbelementen kan monteras inuti och utanpå byggnader. Ribborna kan användas som rumsdelare, monteras direkt på väggen och i taket eller skapa tredimensionella bågformade effekter i lokalen. Ribbornas levande yta bryter ljuset vackert och ger lokalen värme och mjukhet. Med hjälp av dem kan man förbättra lokalens akustik och ändra dess dimensioner. Man kan välja olika trämaterial för ribborna och träet kan behandlas på önskat sätt. Man uppnår olika slutresultat med toning, vaxning, lackering, målning och tryckimpregnering.


ArborLine ribbor.

 

Vi på Puucomp vill hjälpa såväl arkitekter som byggentreprenörer att planera och genomföra estetiska ytlösningar som håller sig genom tiden. Vi har specialiserat oss på teknisk planering av och installationsstöd för krävande ytlösningar. 

Ta kontakt så planerar vi ytlösningar för ditt objekt tillsammans.

 

Läs mer om Puucomp Premium-inredningsskivornas egenskaper i den täckande Tekniska guiden. Ladda ner guiden nedan:

New call-to-action Ladda ner >

 

(1) Gesundheitliche Auswirkungen einer Massivholzausstattung in der Hauptschule Haus im Ennstal. Human Research Institute, Institute of Health Technology.
(2) Wood in the interior office environment: Effects on interpersonal perception. B. Ridoutt, R. Ball, and S. Killerby. 2002.  Forest Products Journal, vol. 52, pp. 23–30.
(3) Behavior Changes in Older Persons Caused by Using Wood Products in Assisted Living. Anme T. et al. Public Health Research 2012, 2(4): 106-109.