<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Stadsmiljöhuset, Helsingfors

By Puucomp

Kontor och gemensamma lokaler för helsingforsarna


Stadsmiljöhuset, som blev klart i Fiskehamnen i Helsingfors i slutet av juli, är ett komplex på 40 000 m2 som samlar tjänsterna inom stadsmiljösektorn, vilka tidigare varit utspridda runt om i staden, på ett och samma ställe. Fasaden på den nya, sju våningar höga byggnaden för 1 500 anställda går i samma stil som fasaderna på de omgivande byggnaderna, det vill säga den har ett industriellt utseende och består huvudsakligen av tegel. Murade valv öppnar upp de allmänna mäss- och restauranglokalerna på första våningen även för förbipasserande.

Valvtemat fortsätter även i entrén på första våningen, där det fina valvet har beklätts med Puucomps skivor av ekfaner och med nanoperforering. Även för den övriga invändiga beklädnaden i entrén har Puucomps fanerskivor använts.

Den snygga helheten har planerats av Lahdelma & Mahlamäki architects.


Invändig beklädnad med detaljer och skräddarsytt arbete


Stadsmiljöhuset var ett projekt med många olika slags detaljer och produkter. Till den stiliga entrén levererade vi skivor i ekfaner, såväl släta skivor som akustikskivor med nanoperforering. Med skivorna bekläddes både väggar, pelare, rambjälkar och trappor. Till de övriga väggarna producerade vi även intressanta målade skivor samt skivor med metallaminat.

 

Helsingfors Stadsmiljöhusets fasadens valvtema förtsätter i invändiga beklädnaden.
Fasadens valvtema fortsätter även i den invändiga beklädnaden i Stadsmiljöhusets entré.

 

Redan i projektets inledningsfas kan man påverka hur framgångsrikt projektet kommer att bli. ”Vi tillverkade modellskivor för såväl ytan som ytbehandlingen åt kunden för godkännande. På så sätt hade alla samma uppfattning om hur slutresultatet skulle se ut. Därefter införskaffades materialen utifrån den godkända fanerytan och separat enbart för detta projekt. Vi förde även gemensamma förhandlingar, för att installationen skulle gå så smidigt som möjligt”, berättar Jari Rajamäki på Puucomp.

Byggherren för projektet, Skanska, använde sig av en ny slags datamodellering i processen. På Puucomp märktes detta främst i att både illustrationerna och detaljerna fanns på samma ritning. Detta gjorde att man kunde göra sig en bättre uppfattning om helheten än om man endast skulle ha använt sig av detaljbilder.

 

Stadsmiljöhusets detaljbild från Lahdelma & Mahlamäki.

 

Stadsmiljöhusets xxact detaljbild från Lahdelma & Mahlamäki
Exempel på arbetsritning – Stadsmiljöhuset / Lahdelma & Mahlamäki architects


Diskret nanoperforering för bättre akustik


Det stora valvet bekläddes med fanerskivor i ek försedda med nanoperforering. Nanoperforering förbättrar avsevärt akustiken i ett rum, eftersom perforeringarna syns på skivornas yta endast när man tittar på mycket nära håll. Diametern på hålen är endast 0,5 millimeter. Det krävs stor yrkesskicklighet för att åstadkomma dessa små hålstorlekar, eftersom hålen måste förbli öppna när skivorna ytbehandlas och limmas. Och det finns hela 28 000 hål per skiva – per kvadratmeter det vill säga! I de bakomliggande skivorna å andra sidan måste hålen vara betydligt större än i ytskivorna för att akustiken ska fungera. Att sammanfoga dessa ytor är ett proffsjobb.

 

Puucomps nanoperforering en öppnad detaljbild.
En öppnad skiva med nanoperforering från Puucomp. Här syns skillnaderna i storlek mellan perforeringarna i de olika lagren väl.

 

Utmanande valvelement krävde tid och resurser


Puucomps skivor installerades i Stadsmiljöhuset av Inlook. Valvet med variabel krökning och geringar var mycket utmanande att bygga. Valven byggdes individuellt utifrån ritningarna och måtten. Varje skiva var unik. Att mäta ut fanerskivorna till objektet och tillverka samt installera dem krävde tid och resurser av såväl tillverkaren som installatören. Valvet modifierades inte alls på arbetsplatsen, utan skivorna installerades enligt den form de tillverkats i på fabriken.


Valvet i Stadsmiljöhusets entré har flera storlekar om fanerskivor
 Det vackra valvet består av fanerskivor i ek med nanoperforering i flera olika storlekar.

 

Detaljbild på Stadsmiljöhusets valvelement.
Exempel på arbetsritning – Stadsmiljöhuset/Lahdelma & Mahlamäki architects


Trots det utmanande valvelementet lyckades de invändiga beklädnaderna i hela Stadsmiljöhuset perfekt.“Jag har fått höra att vi har lyckats väl och att ytorna blev vackra – och att de ser precis ut som beställaren önskade. Kan man kräva mer än så?” – Jari Rajamäki


Miljöeffektiviteten ställde inga nya krav på Puucomp

 

Stadsmiljöhuset är en modern och miljöeffektiv byggnad. I projektet har man följt riktlinjerna för nära-nollenergibyggnation, det vill säga byggnadens energieffektivitet är mycket hög, och det blygsamma energibehovet uppfylls med förnybar energi. I Stadsmiljöhuset uppfylls energibehovet med hjälp av solpaneler som har installerats på taket samt närproducerad och förnybar energi. Enbart solpanelerna producerar tillräckligt med energi för till exempel all belysning. Utöver solpanelerna täcks största delen av byggnadens yttertak av grönt tak.


Det energieffektiva objektet kommer att certifieras i enlighet med miljöklassificeringssystemet BREEAM. Målet är att uppnå åtminstone nivån Very Good.

När det kommer till Puucomps produkter har dessa mål inte inneburit några särskilda krav. ”Redan i tillverkningen har vi beaktat miljöaspekterna i vår dagliga verksamhet”, konstaterar Rajamäki. ”Dessutom är våra produkter bland annat M1-klassificerade. Att använda träfaner är dessutom ett ekologiskt alternativ, eftersom man får hela 800 m2 faner av ett enda träd.”

Och resultatet? ”Jag har fått höra att vi har lyckats väl och att ytorna blev vackra – och att de ser precis ut som beställaren önskade. Kan man kräva mer än så?”, konstaterar Rajamäki.

 

Helsingfors Stadsmiljöhusets entré med Puucomp fanerskivor i ek.

 

Stadsmiljöhuset, Helsingfors

  • Arkkitehti Lahdelma & Mahlamäki architects
  • Surf produkter Inredningsskivor med slät yta i ekfaner och akustikskivor med nanoperforering, ytor med metallaminat, målade skivor.
  • Surf tjänster Tekniskt och funktionellt planeringsstöd. Leverans av skivor som modell över ytmaterial och -behandlingar. Kontroll av produktionens kvalitet och leveranser. Dokumentering och installationsstöd.