<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brosjukhuset, Helsinki

By Puucomp

Byggandet av Brosjukhuset förenade två sjukhus: Mejlans brosjukhus och Cancercentrum. Brosjukhuset är ett trauma- och cancersjukhus i världsklass som förenar Tornsjukhuset, Triangelsjukhuset samt Kliniken för cancersjukdomar såväl funktionellt som beträffande lokaler.

 

Brosjukhuset har fått sitt namn efter den bro som förenar de två byggnadsdelarna. Den nya byggnaden är en värdefull länk mellan de befintliga akutmottagningarna och canceravdelningarna och den bildar ett stort och enhetligt centrum, som effektiviserar hälso- och sjukvårdens verksamhet. Sjukhuset har som mål att erbjuda en mer lättillgänglig, säkrare och bättre kundupplevelse för såväl patienter, besökare som personal.

 

Siltasairaala-51

Bild: Inlook Group

 

Brosjukhusets första patienter togs emot 2023

På Mejlans Brosjukhus finns jour, operationsavdelning, intensivvårdsavdelningar, polikliniker, dagsjukhus och vårdavdelningar. På sjukhuset vårdas ortopediska, traumatologiska och neurokirurgiska patienter.

 

Siltasairaala-42

Bild: Inlook Group

 

En ny del byggdes på Kliniken för cancersjukdomar. När verksamheten inleddes ändrades klinikens namn till Cancercentrum och där är det möjligt att få all cancerrelaterad vård frånsett operativ behandling. Cancercentrum fungerar inom HUS område och vårdar även patienter som behöver specialvård och som kommer från olika håll i Finland. 

Flera månader användes till att utrusta det nya sjukhuset på nästan 70 000 kvadratmeter med en stor mängd ny teknik. Personalen började förbereda sig redan året innan med att inleda planeringen av verksamheten samt genom att bekanta sig med och utbilda sig i de nya lokalerna. De första patienterna togs emot i januari 2023.

 

Siltasairaala-47

Bild: Inlook Group

 

En stor grupp experter projekterade och genomförde den imponerande sjukhusbyggnaden

Huvudentreprenör i projektet var SRV. Projektledare var arbetskonsortiet Team Integrated, som omfattar fyra arkitektbyråer: AW2-Arkkitehdit Oy, Brunet Saunier Architectures S.A, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy och Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik OY. Puucomps interiörpaneler installerades av Inlook Group.

 

Siltasairaala-22

Bild: Inlook Group

 

Puucomp Premium var en tekniskt och visuellt välfungerande interiörlösning i projektet

Brosjukhuset inreddes med eleganta Puucomp Premium-interiörpaneler över hela 3000 kvadratmeter. Den vitlaserade ekfanerpanelen valdes för projektet för att skapa en naturlig och behaglig stämning i sjukhusmiljön. Den eleganta interiörpanelen valdes även utifrån dess tekniska egenskaper – den brandsäkra och akustiska interiörpanelen svarade mot såväl byggnadens som montörernas behov. I byggnaden används släta och nanoperforerade interiörpaneler – de nanoperforerade interiörpanelerna utgjorde nästan 1000 kvadratmeter och de förbättrar avsevärt akustiken på sjukhuset. Det kan förekomma mycket oljud i sjukhusmiljöer och det är viktigt att man beaktar akustiken med tanke på såväl patienterna som personalen.

 

Siltasairaala-68

Bild: Inlook Group

 

Vid projekteringen av byggnaden fäste man särskild vikt vid energieffektivitet, en bra kvalitet på inomhusluften och ett mångsidigt utnyttjande av naturligt ljus. Trä var det självklara valet som interiörmaterial. Trä har en förmåga att absorbera och avge fukt. En jämn fukthalt i rumsluften förbättrar inomhusluften och minskar ventilationsbehovet. Den högsta glasväggen i Brosjukhuset sträcker sig över fem våningar – den imponerande glasväggen ger fantastiskt naturligt ljus i utrymmet, men som ett hårt ytmaterial medför den även utmaningar för akustiken i utrymmet. De nanoperforerade Puucomp Premium-interiörpanelerna löste för sin del de akustiska problem som de stora fönstren medförde – utan att ge avkall på det vackra slutresultatet.

 

Siltasairaala-25

Bild: Inlook Group

 

Projekteringen utgick ifrån kundupplevelse och teknologi

Brosjukhuset projekterades i nära samarbete med personalen. Utgångspunkten vid projekteringen var kundens behov, kundupplevelsen samt optimala arbetsförhållanden för personalen.

 

Siltasairaala-37

Bild: Inlook Group

 

De lokaler som skulle byggas i sjukhuset testades funktionellt och tekniskt, och till exempel med avseende på placeringen av möbler och utrustning använde man sig av separat byggda modellokaler, innan planerna specificerades och lokalerna började byggas på byggarbetsplatsen. Vid testningen av modellokalerna deltog många erfarenhetsexperter, patienter och anhöriga.

I det byggnadstekniskt krävande projektet använde man sig av digital datamodellteknik för att kunna förena de gamla byggnaderna med den nya. Datamodelltekniken som användes för Brosjukhuset gav projektet global synlighet: Brosjukhuset belönades som världens mest imponerande informationsmodellerade offentliga byggnadsprojekt.

 

Siltasairaala-2

Bild: Inlook Group

 

Konsten är med och främjar patienternas och personalens resurser och hälsa

Konst ingår som en del av det moderna sjukhusbyggandet på HUS. Konsten används för att utveckla vårdmiljön på ett hälsofrämjande sätt och så att den stöder patientens resurser. Ett eget konstprogram upprättades för Brosjukhuset och man har skaffat en omfattande, professionellt kuraterad helhet av konstverk i enlighet med programmet. Moderna och naturliga interiörlösningar erbjuder en enkel kanvas för att lyfta fram konsten som en del av sjukhusmiljön.


Siltasairaala-26

Bild: Inlook Group

 

Det kan vara svårt att välja ett lämpligt interiörmaterial. Lokalernas användningssyfte och användare ställer sina egna krav på ytmaterialen och det gör också byggnadstekniken och användbarheten. Även andra val, såsom de jättelika fönstren i Brosjukhuset, ger utmaningar för akustiken eller ibland även för brandsäkerheten. Bra akustik, energieffektivitet, beaktande av brand- och utsläppsklassificeringar, effekter på inomhusluften samt materialets hållbarhet är viktiga faktorer som påverkar såväl byggnadens trivsel som underhålls- och reparationskostnader.

Vår Arkitekt- och Entreprenörstjänst hjälper dig under hela projektet. Ta kontakt redan i projektets idéfas.

Brosjukhuset, Helsinki

  • Arkitekt
    Team Integrated: AW2, Brunet Saunier, B&M Oy, Harris-Kjisik Oy
  • Puucomp Produkter
    Vitlaserad Puucomp Premium-interiörpanel med ekfaneryta
New call-to-action