<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En tilltalande, attraktiv och ljus skolbyggnad

By Puucomp

Intresset för ekologiskt träbyggande ser ut att växa i kommunerna. I Närpes byggdes en skolbyggnad med tre våningar och 5300 kvadrat i moduler av massivt trä i en sluttning. Skolbyggnaden består av tre kuber. Byggnaden har många fönster, och alla våningar i den mittersta delen är försedda med imponerande panoramafönster. Den mörkfärgade byggnaden är unik, attraktiv och ljus. Inuti byggnaden ville man låta så mycket träyta som möjligt förbli synlig. Trots den krävande miljön färdigställdes byggnaden enligt tidtabellen.

 

Skolbyggnaden i Närpes kombinerar klassiskt och modernt

Byggandet av skolan inleddes 2020. En gammal lärarbostad på skoltomten revs för att ge plats för nybygget. Målet var att uppdatera de ungas lärmiljö så att den motsvarar nuvarande och framtida behov. Det arkitektoniska målet var att skapa en attraktiv och elegant skolbyggnad som samtidigt ger ett lugnt intryck. Arkitekten för objektet var Luovaus Arkkitehdit

 

En viktig utgångspunkt var att använda trä som byggnadsmaterial och man ville också att träet skulle synas i ytmaterialen. Kombinationen av betongstommen med trä gav en möjlighet att rita större lokaler och att låta träytorna synas utan separat brandskydd. Visuellt domineras inomhuslokalerna av de synliga träytorna. 

 

Ett auditorium med pyramidtak

Lärmiljöerna planerades för flexibelt bruk i nya slags inlärningssituationer. Utöver traditionella klassrum för undervisning har skolan också lärmiljöer som kan anpassas mångsidigt enligt olika behov. 

 

Närpes skolan pyramidtak

Skolans pyramidtak är tillverkat av inredningsskivor i björkfaner.

 

En kuriositet i skolbyggnaden är auditoriet som försågs med ett vackert pyramidtak. Pyramidtaket är tillverkat av Puucomps inredningsskivor i björkfaner. För taket fanns bara arkitektens ritningar. Underleverantören Topset planerade lösningen tillsammans med Puucomp. Pyramiderna är relativt stora: en pyramid är upp till 2,5m2 x 2,5m2. Det praktiska genomförandet krävde planering av installeringen och fästningarna. Pyramiderna planerades så att de skulle byggas i moduler. På så sätt kunde de helt enkelt lyftas på plats. Modulerna lyftes i två delar och installeringen gick smidigt. Slutresultatet är en storslagen och unik konstruktion som passar ihop med kombinationen av klassiskt och modernt. 

 

Vi på Puucomp vill hjälpa såväl arkitekter som byggentreprenörer att planera och genomföra ytlösningar som kan bidra till långlivade och fungerande lösningar för olika miljöer. Vi har specialiserat oss på teknisk planering av och installationsstöd för krävande ytlösningar.

 

Ta del av guiden för inner- och ytterbeklädnader för skolbyggnader och hämta inspiration för fungerande materialval. Den moderna skolans materiallösningar förutsätter utmärkt hållbarhet, funktionalitet och säkerhet. Ett sakkunnigt tekniskt stöd för planering hjälper att hitta visuellt och byggnadstekniskt ideala lösningar för varje objekt.

 

Inner- och ytterbeklädnader för skolbyggnader guide

 

Projekt

  • Arkitekt
    Luovaus Arkkitehdit
  • Puucomp produkter
    Puucomp Premium inredningsskivor i björkfaner
  • Puucomp tjänster
    Tekniskt och funktionellt planeringsstöd. Kontroll av produktionens kvalitet och leveranser. Dokumentering och installationsstöd.
Inner- och ytterbeklädnader för skolbyggnader guide