<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

TOP 5: Eleganta och unika nordiska kontorsbyggnader

By Puucomp

1. Supercells kontor på Busholmen i Helsingfors

Supercells huvudkontor i Wood City på Busholmen är en byggnad som drar till sig blickar. Det hänförande ytterhöljet med en fasad i trä döljer inom sig en betagande invändig beklädnad. Beklädnaden är som ett konstverk där Supercells spelfigurer vaknar till liv.

 

Spelfigurer i Supercells kontorsbyggnaden

Supercells skojiga spelfigurer är ute på äventyr i sina bekanta miljöer på olika håll i kontorsbyggnaden. Bild: Pasi Salminen

 

Supercells spelfigurer har planerats som enorma konstverk för hela väggytor. Bildväggarna är gjorda på björkfanerskivor och figurerna har tecknats på dem genom laseretsning. De skojiga spelfigurerna i välbekanta miljöer pryder kontorsbyggnadens tiotals kvadratmeter väggyta. Det är ett verkligt prov på yrkesskicklighet: om något mått hade skiljt ens med en millimeter, skulle slutresultatet inte vara som det ska.

 

I byggnaden finns förutom konstverken också specialytbehandlade björkfanerskivor med akustikperforering och dold fästning.

 

 

2. Kvarter Poolen i Solna, Sverige

Kvarter Poolen är en unik byggnad vars tio våningar rymmer öppna arbetslokaler, två stora atrier och flera utomhusterrasser. Kvarter Poolen har en specialitet: i byggnadens bottenvåning finns Solnas simhall med bassänger, och därav kommer också byggnadens namn.

 

Kvarter Poolen kontorsbyggnaden

Kvarter Poolen är en stor kontorsbyggnad med tio våningar.

 

Puucomp tillverkade och levererade akustiska och släta Puucomp Premium inredningsskivor i faner till objektet. De höga väggytorna i atrierna täcks ända upp till taket avakustikperforerade skivor i askträ. Undertaken har både perforerade och släta skivor. Med en kombination av akustikperforerade och släta skivor uppnåddes önskade egenskaper för att minimera bullerolägenheterna utan att ge avkall på det enastående slutresultatet. I simhallen på bottenvåningen har det också använts ArborLine-ribbor.

 

Liksom i många andra moderna nybyggnader har man i Kvarter Poolen beaktat mål kring ekologiska aspekter och hållbar utveckling. Poolen eftersträvar BREEAM-SE-miljöklassificeringens nivå Excellent, som är den näst högsta nivån i klassificeringen.

 

Kvarter Poolens yttertak är beklätt med solpaneler, och det finns också grönområden på taket.

 

Kvarter Poolen (7)

Kvarter Poolen har akustiska och släta Puucomp Premium inredningsskivor.

 

3. Stadsmiljöhuset i Fiskehamnen i Helsingfors

I Stadsmiljöhuset samlades sektorns tjänster som tidigare varit spridda på olika håll i Helsingfors. Fasaden på den sju våningar höga byggnaden är anpassad till Fiskehamnens industriella, tegelbetonade profil. Det spektakulära valvet på första våningen är beklätt med Puucomps nanoperforerade skivor i ekfaner. Också den övriga invändiga beklädnaden i entrén – på väggarna, på pelarna och i trapporna – består av Puucomps fanerskivor.  

 

Stadsmiljöhusets valvet och lobby

Det vackra valvet består av fanerskivor i ek med nanoperforering i flera olika storlekar.

 

Ekfanerskivorna på det stora valvet är nanoperforerade. Nanoperforering förbättrar lokalens akustik omärkbart, eftersom perforeringen på skivornas yta bara syns på mycket nära håll. Perforeringarnas diameter är endast 0,5 mm. För att skapa så små hålstorlekar krävs gedigen yrkesskicklighet. Då man utför ytbehandlingen och limmar måste hålen nämligen förbli öppna.  Och en nanoperforerad skiva på en kvadratmeter har upp till 28 000 hål.

 

Valvet med variabel krökning och geringsfogar var krävande att genomföra. Valven tillverkades individuellt enligt ritningar och mått. Varje skiva var unik. Dimensioneringen av fanerskivorna för objektet och produktionen och installeringen av skivorna kräver tid och resurser av såväl tillverkaren som installatören. Valven bearbetades inte alls på byggplatsen, utan de installerades med hjälp av former som tillverkats på fabriken. 

 

Också Stadsmiljöhuset är en modern och miljöeffektiv byggnad. I projektet Stadsmiljöhuset tillämpades nära-nollenergibyggnation. Det innebär att byggnadens energieffektivitet är mycket god och det småskaliga energibehovet tillgodoses med förnybar energi. I Stadsmiljöhuset möts energibehovet med solpaneler som installerats på taket och med närproducerad förnybar energi. Enbart solpanelerna ger den energi som behövs för belysningen. Största delen av byggnadens yttertak täcks förutom av solpanelerna också av ett grönt tak. BREEAM-miljöklassificeringen som eftersträvades är minst nivån VeryGood.

 

stadsmiljöhuset lobby

Stadsmiljöhuset är en modern och miljöeffektiv byggnad.

 

4. Kontorsbyggnaden Hilton 7 i Stockholm

Det är på sin plats att ha höga förväntningar på de attraktiva kontorslokalerna. Den unika stilen och materialen av hög kvalitet skiljer kontorsbyggnaden Hilton 7 från andra högklassiga kontorsbyggnader. För objektets invändiga beklädnad valdes rikligt med varmt trä och också speciella lösningar. Puucomp Premium-inredningsskivor och lister användes mångsidigt i den höga entrén Atrium, mellan olika våningar, på väggarna i trapporna och i innertaken. Alla träytor i entréns trappor med undantag av trappstegen levererades av Puucomp.  

 

Kontorsbyggnad Hilton 7 entrén

Puucomp Premium inredningskivor på trappan och väggarna i Hilton 7 entrén.

 

Glas- och träytorna som utgörs av trekanter skapar ett personligt utseende som de jämnt ljusa träytorna balanserar. En exceptionell lösning är den tredimensionella trekantsväggen med både akustikskivor och släta askfanerskivor som är borstade och vitlackade. Det finns tre olika storlekar och tjocklekar av de triangelformade väggpanelerna. För att alla detaljer skulle kunna genomföras noga krävdes särskild uppmärksamhet vid produktionen och installeringen av inredningsskivorna.

 

Kontorsbyggnad Hilton 7 inredning

Ljus kontorsbyggnad Hilton 7.

 

5. Tingshuset i Villmanstrand, Finland

Träbeklädnad ger en känsla av värdighet och en människonära stämning i tingshuset i Villmanstrand. Särskilt i rättssalarna spelar akustiken en viktig roll. Rättssalarnas användningsändamål kräver omsorgsfullt planerad akustik och ljudisolering. Träbeklädnad har också en lugnande effekt, och materialen har klassificeringen M1 för att inomhusluften ska vara så god som möjligt.

 

Rättsalen i tinghuset i Villmanstrand

Rättssalen i tingshuset i Villmanstrand. Bild: Ari Nakari

 

Salarnas väggbeklädnad består av Puucomps inredningsskivor med en blekt raffinerad ekfaneryta. De övre delarna av väggarna är försedda med akustikskivor och de nedre delarna med motsvarande släta skivor. Akustikperforering ger den enhetliga fanerytan variation. Också Puucomps målade undertaksskivor har akustikperforering. Rättssalen är en enkel och stilig helhet. Trots att salen saknar fönster, har de som närvarar en lugnande utsikt.

 

Utmaningar i objektet var att förena färgvärlden av faner och massivt trä med hänsyn till ytbehandling och brandskydd. Också arkitektoniskt sett medförde det sneda taket vissa utmaningar i planeringen och installeringen av ribborna. Målet var att ribbornas fogar mellan väggen och taket skulle förbli enhetliga, men så att ribborna byter riktning i fogen. Samma linje fortsätter från väggen till taket.

 

Ribbelement på väggarna och i undertaken i Villmanstrand rättsalens korridorer

ArborLine-ribbelement både på väggarna och i undertaken i rättssalens korridorer. Förutom att de ser bra ut dämpar de också ljud.

 

Kontakta oss gärna! Tillsammans planerar vi ytlösningar för ditt objekt. Puucomp Arkitektservice hjälper dig att hitta en lösning för invändig beklädnad som uppfyller de tekniska och visuella kraven. 

 

Ta också del av guiden om köpcentrum >>

 

Köpcentren guide

Projekt

  • Puucomp Arkitektservice - planering
    Vi hittar det bästa tekniska genomförandet för dina planer
  • Puucomp produkter
    Vi letar också fram de lämpligaste produkterna och materialen för objektet
  • Puucomp tjänster
    Vi testar lösningarna och ser till att produkterna är på plats vid överenskommen tidpunkt och i prima skick. Vårt monteringsstöd hjälper dig under hela projektet.
Köpcentren guide