<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvarter Poolen - unik kontorsbyggnad

By Puucomp

En ny kontorsbyggnad och simhall i Solna, Sverige

 

Kvarter Poolen, som ligger i Arenastaden i Solna, är en unik byggnad som syns och urskiljer sig på långt håll. Det är en stor kontorsbyggnad vars tio våningar rymmer öppna arbetslokaler, två stora atrier och flera utomhusterrasser. Kvarter Poolens särdrag är att Solnas simhall med bassänger ligger i byggnadens bottenvåning. Byggnaden har också fått sitt namn av simhallen.

 

Puucomp levererade betsade inredningsskivor i askfaner till objektet. Puucomp Premium-skivor har använts i atriernas vägg- och undertaksbeklädnader. I simhallen på bottenvåningen finns också ArborLine-ribbelement.

 

Väl detaljerad planering av den invändiga beklädnaden

Kvarter Poolen är ritat av arkitektbyrån Strategisk Arkitektur. Puucomp tillverkade och levererade planenliga akustiska och släta Puucomp Premium-inredningsskivor i faner för de två atrierna i Kvarter Poolen. De höga väggytorna i atrierna är ända upp till taket täckta med akustikperforerade skivor i askträ. Undertaken har både perforerade och släta skivor. Med en kombination av akustikperforerade och släta skivor uppnåddes önskade egenskaper för att minimera bullerolägenheterna utan att ge avkall på det enastående slutresultatet.

 

Akustikperforering i Kvarter Poolen

 

Det var ett krävande projekt eftersom det innehöll många exakta detaljer. Före den egentliga skivproduktionen tillverkades flera modellstycken och färgtonerna justerades. Också coronapandemin medförde utmaningar och fördröjningar i projektet. Trots utmaningarna lyckades projektet utmärkt.

 

De egentliga väggarna för Kvarter Poolen levererade det litauiska företaget Aluvesto, som Puucomp samarbetade tätt med. Väggarna i atrierna är ovala och Puucomp Premium-skivorna installerades på väggarna stegvis i sidled. Kommunikationen med samarbetspartnern fungerade bra och anvisningarna var tydliga, vilket bidrog till att projektet lyckades.

 

Puucomp inredningskivor i Kvarter Poolen

 

Med hänsyn till hållbar utveckling i planeringen

Liksom många andra moderna nybyggnader har man också i Kvarter Poolen beaktat mål kring ekologiska aspekter och hållbar utveckling. Poolen eftersträvar BREEAM-SE-miljöklassificeringens nivå Excellent, som är den näst högsta nivån i klassificeringen.

 

Målen syns som tydliga åtgärder. I Kvarter Poolen har det använts rikligt med material i enlighet med en hållbar utveckling. Poolen är också energieffektiv, byggnadens yttertak är nämligen belagt med solpaneler och dessutom finns det grönområden på taket.

 

Beträffande Puucomps produkter medförde målen för hållbar utveckling inga specialkrav. I tillverkningen av produkterna beaktas nämligen redan miljöaspekterna i den dagliga verksamheten – faneret anskaffas bara av ansvarsfulla leverantörer. Dessutom är Puucomp Premium-inredningsskivor M1-klassificerade. Användningen av faner är i sig ett ekologiskt val, eftersom ett träd ger upp till 800 m2 faner.

 

Det finns många viktiga kriterier att ta hänsyn till när man letar efter ett lämpligt fasadmaterial. Användningen av utrymmet och användarna ställer sina egna krav på ytmaterialen, medan byggnadstekniken och underhållet ställer sina egna krav. God akustik, överensstämmelse med brand- och utsläppsklassificeringar och materialets hållbarhet är viktiga faktorer som påverkar både byggnadens komfort och underhålls- och reparationskostnaderna.

 

När du vill vara säker på att ditt innerbeklädnadsprojekt lyckas, planera det tillsammans med Puucomp. Ladda ner Puucomp Teknisk Guide och ta en närmare titt på Puucomp Premium inredningsskivor:

New call-to-action

Ladda Teknisk guide ner >>

 

Projekt

  • Puucomp Arkitektservice - planering
    Vi hittar det bästa tekniska genomförandet för dina planer
  • Puucomp produkter
    Vi letar också fram de lämpligaste produkterna och materialen för objektet
  • Puucomp tjänster
    Vi testar lösningarna och ser till att produkterna är på plats vid överenskommen tidpunkt och i prima skick. Vårt monteringsstöd hjälper dig under hela projektet.