<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Museicentrum Aalto2 förenar Alvar Aaltomuseet och Mellersta Finlands museum med en tillbyggnad

By Puucomp

 

Sommaren 2023 blev Alvar Aaltomuseet och Mellersta Finlands museum ett nytt, upplevelsebaserat Aalto2-museicenter. De två museerna som designades av Alvar Aalto kombinerades med en utbyggnad på cirka 300 kvadratmeter för att bilda ett enda museicenter. Centret är planerat att bli en internationell mötesplats för arkitektur, design och kulturhistoria.

 

 

 

Renovering gjord med respekt för den gamla arkitekturen

Mellersta Finlands museum färdigställdes i Ruusupuisto Park i Jyväskylä 1960. Det ursprungliga Alvar Aaltomuseet färdigställdes 1973 bredvid Mellersta Finlands museum i Ruusupuisto. Renoveringen av museet inleddes 2021, då det stängdes helt fram till sommaren 2023. Samtidigt färdigställdes en tillbyggnad som förbinder de två museerna. Tillbyggnaden öppnade museicentret som en enda enhet, Aalto2 Museum Centre, i maj 2023.

 

 

Alvar Aalto 2 Jyväskylä 2023 KH (33)

 

Tillbyggnaden som förbinder de två byggnaderna var redan Alvar Aaltos idé när museerna byggdes. En internationell arkitekttävling hölls för tillbyggnaden i Ruusupuisto, där vinnaren var Silmu, ett team bestående av Sini Rahikainen, Hannele Cederström, Inka Norros, Kirsti Paloheimo och Maria Kleimola. Silmu fick särskilt beröm för sitt känsliga men ändå starka formspråk, som var lätt att kombinera med Aaltos arkitektur. Tillbyggnaden var ungefär lika stor som ett stort fristående hus, eller 300 kvadratmeter utrymme mellan museerna.

 


Brandsäkra ArborLine valdes för det nedpendlade taket i tillbyggnaden

Tillbyggnaden inreddes med moderna lösningar i Alvar Aaltos stil. Tillbyggnadens undertak modellerades tillsammans med entreprenören och arkitekten för att hitta rätt lösning. Traditionella ribbor av massivt trä planerades, men av brandsäkerhetsskäl föreslog arkitekten en lösning med fanerad fibergips, ArborLine A2.

 

Alvar Aalto 2 Jyväskylä 2023 KH (32)

Vi ville använda en lösning som skulle passa in i de byggnader som ritats av Aalto. Utrymmena är komplexa och vi letade särskilt efter en lösning som inte skulle ha en synlig skarv och som skulle göra det möjligt för oss att dölja det vi behövde bakom lösningen. Museet för centrala Finland har tak med furubalkar, men ett tak med träribbor var inte ett alternativ på grund av brandsäkerheten. Vi föreslog ArborLine A2 för taken och vi är nöjda med resultatet.”
Arkitekt Minna Vuorenpää, A-konsultit.

 Byggplatsen försågs med 250 kvadratmeter ArborLine ribbtak. De furufanerade fibergipsribborna med en ram av brandkassificerad plywood uppfyllde de visuella önskemålen samt brandsäkerhetskraven på platsen. Ett antal individuella detaljer prefabricerades för projektet. För att uppnå en fullständig finish före installation planerades och utfördes detaljlösningar för belysningsöppningar. Inlook Jyväskylä ansvarade för installationen av ribbelementen.

 

Alvar Aalto 2 Jyväskylä 2023 KH (40)

 

Puucomps ribbelement är lämpliga för visuella, akustiska och brandsäkra krävande projekt. Den modulära designen underlättar installationen där avståndet och storleken på ribborna kan anpassas flexibelt efter behov. Den mångsidiga ribblösningen är lämplig för beklädnad av krävande projekt.

Se ArborLines guide för planerare och de tekniska specifikationerna >>

Museicentrum Aalto2

  • Arkitekt
    A-konsultit
  • Puucomp produkter ArborLine furufanerade fibergipsribborna med en ram av brandkassificerad plywood
  • Puucomp tjänster Vi testar lösningarna och ser till att produkterna är på plats vid överenskommen tidpunkt och i prima skick. Vårt monteringsstöd hjälper dig under hela projektet.
Arvokohteiden-saneeraus-Puucomp-sisäverhoukset