<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Aalto-universitetet Tölö: moderna ytmaterial med respekt för det gamla

By Puucomp

Aalto-universitetet – Tölö, före detta Handelshögskolan, är en värdebyggnad som är bekant för många. Vid totalrenoveringen ville man återställa byggnadens 1950-talsanda och resultatet respekterar verkligen den ursprungliga planeringen. För planeringen av saneringen stod Arkitektkontor SARC, med Erkki Ölander som huvudarkitekt. I dag används lokalerna av Aalto EE-utbildningen i företagsledning och restaurangen Ravintola Töölö som är öppen för alla.

När det gäller en värdebyggnad är ett viktigt mål att efterlikna den gamla stilen med nya tekniker. Hustekniken läggs vanligen till under ytmaterialet. I materialen innebär detta ofta högre brandklasser och förbättrad akustik. Valet av ytmaterial i värdebyggnader är ett samarbete – specialexpertis om stil, historia och material. I planeringen deltar ofta också en representant för Museiverket – precis som vid detta objekt. Yrkesutbildade personer inom olika branscher behöver kunnande för att nå ett gott slutresultat. På Puucomp är vi vana vid att lösa svåra materialfrågor och söka lämpliga lösningar. Campuset i Tölö är en enastående helhet. Det är fint att byggnaden har bevarats och genomförts enligt nutidens krav till ett användningsobjekt.

 

 

Inredningsskivor i faner med goda brandtekniska klassificeringar

 

Campuset i Tölö är ett fantastiskt exempel på användning av trä i invändig beklädnad och kombinationen av det med ljusa ytor. Bygganden ingår i det internationella Docomomo-registret, vilket betyder att den är skyddad modern arkitektur.*


Till campuset i Tölö levererade vi Puucomp Premium-inredningsskivor både i faner och med målad yta. En del av fanerskivorna är också akustiska, såsom träfanerskivorna i undertaket i entrén på campuset i Tölö. Skillnaden i akustiken märks tydligt om man förflyttar sig från den högsta punkten i entrén till en lägre plats där akustikskivor inte har använts.

Undertakets skivor har installerats i en modell enligt tidens stil. Det kommer väl fram av skivornas dolda fästning och fasetterna som gjorts i fanerskivorna. Puucomp Premium-skivornas starka struktur möjliggör djupa och hållbara fasetter – samt dold fästning.

I den fantastiska träbeklädda festsalen på campuset i Tölö har en del av skivorna förnyats, men vilka? Förändringen är svår att upptäcka. Fanerskivorna i entrén på andra våningen är också Puucomps produktion. Var och en kan också besöka restaurangen Ravintola Töölö, som verkar i den före detta studentrestaurangen Raflas lokal. Stilen är annorlunda än förut, men den passar en värdefullare restaurang. Taket är delvis målat och delvis täckt med inredningsskivor i faner. Skivorna har tillverkats som färdiga skivor för objektet enligt byggarbetsplatsens mått. En lyckad installering är en del av det finslipade utseendet.

Ursprungliga arkitekter: Woldemar Baeckman och Hugo Harmia. Inredningen är en viktig del av detta objekt. För den ursprungliga planeringen svarade inredningsarkitekterna Olli Borg, Ilmari Tapiovaara och Maija Heikinheimo.

Källor: https://www.aalto.fi/sv/platser/aalto-universitetet-tolo

 

 

Sanering av värdeobjekt utförs alltid omsorgsfullt och genom att värna om den ursprungliga arkitekturen och atmosfären.

 

Ladda Sanering av värdeobjekt >

 

Sanering av värdeobjekt Idea book

Aalto-universitetet - Tölö

  • Arkitekt
    Erkki Ölander / SARC
  • Puucomp produkter
    Puucomp Premium-inredningsskivor i faner och med målad yta. Puucomp Premium akustiska träfanerskivorna.
  • Puucomp tjänster
    Tekniskt och funktionellt planeringsstöd. Leverans av skivor som modell över ytmaterial och -behandlingar. Kontroll av produktionens kvalitet och leveranser. Dokumentering och installationsstöd.