<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Inredningsskivor – fantastiskt utseende och fungerande teknik

By Puucomp

Träytan skapar en unik stämning också för krävande invändig beklädnad. Det är ett naturligt, visuellt mångsidigt val som för sin del bygger sin omgivnings varumärke och berättar om att man värdesätter byggnadens användare. Moderna inredningsskivor löser dessutom effektivt olika hustekniska behov – utöver ett fantastiskt utseende innehåller skivorna också fungerande teknik.

 

blogi_sisäverhouslevyt_ulkonäköä_ja_tekniikkaa_600X800Helsingfors-Vanda flygplats - Aukio

 

Moderna inredningsskivor med träyta löser effektivt byggnadernas visuella, akustiska och hustekniska behov. Därför är ett friktionsfritt samarbete mellan arkitekten, den tekniska planeraren, leverantören av inredningsskivor och installatörerna en mycket viktig faktor för att lyckas.


Beroende på objektet kan utgångspunkterna för planeringen vara mycket olika: i nybyggen kan lösningarna för invändig beklädnad planeras från början, med tanke på byggnadens syfte och användarnas behov. De lösningar som väljs för objektet som förnyas påverkas bland annat av strukturella och hustekniska omständigheter, den befintliga arkitekturen samt också av om byggnaden är i bruk medan installeringarna pågår.


Lösningar för invändig beklädnad i nybyggen

I mer krävande nybyggnadsobjekt, till exempel offentliga byggnader, kan man söka helt nya visuella och akustiska lösningar för invändig beklädnad enligt arkitektens synpunkter. Testning och jämförelse av olika alternativ är en viktig del av planeringsprocessen – på så sätt kan man samtidigt planera bland annat tekniska lösningar för att fästa skivorna och slutföra installeringen.

 

Lappeenrannan oikeustalo - ArborLine istuntosalissa-1280x780Rättssalen i tingshuset i Villmanstrand med Puucomp Premium inredningsskivor.


Arkitekten för tingshuset i Villmanstrand hade i planen ritat mycket noggranna vägg- och takbilder samt detaljer som var utgångspunkten för den invändiga beklädnaden. I tingshusets rättssalar fokuserade man på god akustik och en lugnande stämning. En utmaning var också att förenhetliga nyanser av träfaner och massivt trä – olika material, ytbehandlingar och brandskydd påverkade alla skivornas utseende. Genom att tillverka olika färgmodeller och samarbeta justerades färgerna så att materialen harmonierade med varandra. Slutresultatet var en fungerande träbeklädnad i modern tappning.


På Serlachiusmuseet Gösta kommer konsten nära naturen och museibesökaren. Arkitekternas fördomsfria lösningar för invändig beklädnad och höga kvalitetsstandarder kräver särskild noggrannhet av både leverantörer och installatörer av skivor. Puucomps olika storlekars osymmetriska svartvaxade inredningsskivor i ekfaner som valdes för paviljongen Gösta genomfördes helt enligt ritningarna och behandlades enligt arkitektens önskemål. Objektet planerades av arkitekterna Héctor Mendoza, Boris Bezan och Mara Partida på arkitektbyrån MX_SI i Barcelona. För den fortsatte planeringen svarade arkitekten Pekka Pakkanen från arkitektbyrån Huttunen-Lipasti-Pakkanen arkkitehtitoimisto.

 

Serlachius-gosta-referenssi-2


Lösningar för invändig beklädnad i renovering

Vid renoveringsobjekt uppstår innovativa lösningar för invändig beklädnad ofta på ett annat sätt. När lokaler i användning moderniseras blir man ofta tvungen att beakta viktiga hustekniska aspekter och eventuellt också värdet av den befintliga arkitekturen. Av nya inredningsskivor krävs tekniskt brandsäkerhet, akustiska egenskaper och faktorer som gäller god luftkvalitet, men minst lika stor betydelse har också ett vackert utseende. Dessutom har installeringen egna utmaningar, och därför är en fungerande logistik för de produkter som installeras särskilt viktig.

 

Moderniseringen av den invändiga beklädnaden på Restaurang Palace i Helsingfors var ett krävande projekt där man ville respektera det gamla utseendet i massivt trä. Ny invändig beklädnad måste emellertid motsvara dagens standarder bland annat när det gäller brandsäkerheten. Arkitektkontor SARC som svarade för förnyelsen och Puucomps Arkitekttjänst sökte för objektet en inredningslösning i träfaner med hjälp av vilken samma värdefulla utseende kunde bevaras och tekniska aspekter såsom brandsäkerheten och akustiken förbättrades till den nivå som krävdes.

 

Palace-1600-1-1-1

Puucomp tillverkade de nya skivorna till restaurang Palace i samma anda som de gamla, men enligt nuvarande brandbestämmelser.

 

Ett annat gott exempel på ombyggnad av ett krävande objekt är moderniseringen av köpcentret Itis i Helsingfors. Där valdes för väggarna och gångledernas tak inredningsskivor i ekfaner som ger värme. Skivornas färgalternativ testades tillsammans med arkitekten och leveranserna planerades enligt installeringstidtabellerna för det öppna köpcentret. Också den enkla installeringen av inredningsskivor beaktades för produkten och leveranserna genomfördes flexibelt – köpcentret var öppet under ombyggnaden och därför var det en fördel att arbeta snabbt och minimera extra mekande. För planeringen av objektet stod arkitekt SAFA Bratislav Toskovic från Parviainen Arkkitehdit Oy.

 

blogi_sisäverhouslevyt_ulkonäköä_ja_tekniikkaa_itis_1280x720Äkta ek och glas skapar en speciell ljus och varm atmosfär i det enorma köpcentrumet.

 

Leverantören av inredningsskivor har en viktig roll


Leverantören av inredningsskivor söker och kommer med idéer till produkter för invändig beklädnad i objekten enligt arkitektens planer. En flexibel och innovativ leverantör känner också till utmaningarna och möjligheterna med olika byggprojekt. En omsorgsfull lösning av de tekniska detaljerna är centralt i verksamheten och man samarbetar intensivt med projektets parter för att få till stånd de bästa lösningarna.

 

Vi på Puucomp vill hjälpa såväl arkitekter som byggentreprenörer att planera och genomföra ytlösningar som tål både blickar och en funktionell granskning flera år senare. Därför har vi specialiserat oss på teknisk planering av och installeringsstöd för krävande ytlösningar.

 

Ladda ner Puucomps tekniska guide och läs mer om de tekniska möjligheterna med våra inredningsskivor:

 

New call-to-action

Ladda ner >