<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ribbelementen underlättar planeringen och snabbar upp monteringen av ribbor

By Kari Hallman

Med hjälp av färdigt klassificerade lösningar är det enkelt att välja lämpligt produkt för olika typer av byggprojekt. Planeraren behöver inte fundera skilt på brandskyddsklass eller lägga tid på att välja akustikfilt. Ribbelementens konstruktion och fästningssätt finns redan klart, så man får istället tid för visuell planering:såsom: ribbornas bredd och deras placering på väggytan. Ribbelementen av massivt trä kan mycket väl användas även på böjda vägg- elle takpartier- både utomhus och inomhus. 

 

ArborLine-ribbelement

 Arborline-logo-ribbelementer

 

Planeringen och genomförandet underlättas av att ribborna levereras som färdiga moduler. Även med dessa bevaras friheten i planeringen..Genom att gruppera olika breda ribbor samt olika material och nyanser, har designers ett omfattande spektrum av produkter till sitt förfogande för förverkligande av kreativa idéer för vägg- och takytor. Och nyanserna kan vara exakt det samma eller helt annorlunda som på de släta ytorna - helt hur man väljer.

 

Akustiken blir bättre med ribblösningar

Numera funderar man allt mer även på akustiken vid planering av utrymmen, och för detta är ribblösningar ett utmärkt komplement till akustikskivor på väggar och i tak.
Ribbelement försädda med akustiskfilt, lämpar sig väl till platser som kräver akustik på hög nivå, såsom konsertsalar. En behaglig ljudvärld önskas även på andra platser, t.ex. i skolor och i offentliga byggnader.

 

 Arborline.png

 

Ribbor kan användas även på platser med hög brandklassificering

Brandklassificeringarna för offentliga platser kräver mycket av de material som används. När man känner till kravnivån för platsen är det lätt att hitta rätt bland de färdigt klassificerade lösningarna. Med ribbelement kan man uppnå till och med brandklass A2.

 

Elementkonstruktionen snabbar upp arbetet

Den färdigt planerade elementkonstruktionen inkluderar förutom ribbor eller plankpanelen även dels en akustikfilt som ger snyggt utseende samt en för platsen lämplig stomlösning. Den färdiga konstruktionen påsyndar arbetet på byggplatsen och man får snabbt nytt utseende på ytan. Monteringen görs snyggt och fastsättningskonstruktionen är till stor del dold. Helheten skapar en mycket snygg och färdigställd vägg- eller takyta. Monteringstjänsten ger mer information om det är någonting du ännu undrar över.

 

Du behöver inte veta allt själv

Ibland går det tid åt att skaffa information och överväga olika alternativ.
Enkla, klassificerade lösningar har tagits fram för att göra plnaeringen snabbare. Ibland hittar man dock inte det rätta från ett färdigt sortiment heller, eller så är det svårt att välja.mellan olika alternativ.  Att lägga tid på detta kan vara onödigt.  Man kan alltid diskutera lämpliga lösningar med Arkitekt- och Monteringstjänsten. Det viktiga är att slutresultatet är snyggt och att den funktionella lösningen är den rätta for det tänkta projektet. 

   

surf-puucomp-saga-457.jpg

Mera information om ArborLine ribbelement hittar ni i vårt ArborLine produktkort

 

Ladda ner PDF ArborLine produktkort: Ribbelementer